نمایش از 01 آبان 1391
پرینت

  • ·         نکته 1: اگر در گزارش نرم افزار FaraCattell نمره ی شما در هر عامل "متوسط" گزارش شده است، این بدان معنی است که شما نمره ای مانند اکثر افراد جامعه کسب کرده اید و این یعنی اینکه نمره شما در رینج طبیعی قرار دارد.

 

 

 

اگر در این آزمون در هر مقیاس نمره پایین کسب کرده اید، کافی است سلول هایی از جداول زیر را که به رنگ زرد مشخص شده است (مربوط به همان عاملی که نمره را در آن عامل کسب کرده اید) مطالعه نمایید.

 

 

در برخی از عوامل نیز ممکن است شما نمره ی بالایی کسب کرده باشید. در این صورت سلول های صورتی رنگ را در مورد هر عامل در جدول مربوط به آن مطالعه نمایید

 

  • نکته 2 : توصیه ما همواره این است که نتایج خود را به یک مشاور و یا متخصص امر نشان دهید. پیچیدگی و تخصصی بودن نتایج این آزمون به صورتی است که حداقل یک متخصص با درجه تحصیلی کارشناس ارشد روانشناسی می تواند این نتایج را تحلیل نماید. آنچه در ادامه آمده است، تنها جزئیاتی از نتایج این آزمون است و بدیهی است که تفسیر و برداشت شخصی از نتایج این آزمون ممکن است صحیح نباشد.

 

عوامل مرتبه اول آزمون شخصیتی کتل (16 PF)

 

عامل(A): "مردم آمیزی- مردم گریزی" یا "ادواری خویی- گسستگی خویی"


زیر شاخه

مردم گریزها

مردم آمیزها

روابط اجتماعی

·          علایق کمتر به جامعه انسانی و نسبت به دیگران سرد و بی تفاوت
·          سردی و سکوت محجوبانه همراه با تنش آنها گاهی ناشی از کم رویی است.
·          پنهان کار و فاقد هم احساسی اند و هیچ شخصی مورد علاقه آنها نیست.
·          پاره ای از رگه های مردم گریزی بدین قرار می باشد: تحقیرکننده، حریص، خرده گیر، اهل مخالفت، بی انعطاف، بد گمان و خشن.

·          علاقمند به جامعه انسانی

·          با خواسته های دنیای بیرونی با شدت بیشتری پاسخ می دهند.

·          در رفتارشان هیجان خود را به آسانی ابراز می دارند.

·          هنگام درگیری با مشکلات، دیگران را به کمک می طلبند.

 

رغبت ها و توانایی ها

·          "مردم گریزها" به اصول غیر انتزاعی بیش از جزییات اهمیت می دهند.

·          ظرفیت کلامی آنها برتر از هوش کلی آنها است.

·          واجد توانایی پیش بینی آینده اند.

·          نتایج دانشگاهیشان درخشان تر از دوران  مدرسه شان می باشد.

·          روی اصول اخلاقی بیش از وسوسه ها و هیجانات تاکید می کنند.

·          نسبت به سایر اشخاص، بیشتر به اصول انتزاعی رغبت نشان می دهند.

·          توانایی سازمان دهی آنها بسیار خوب است و از طرفی به سختی می توانند یک عامل را از مجموعه کل مجزا سازند. 

·          نتایج دوران مدرسه آنان بهتر از دوران دانشگاه می باشد.

 

 

 

======================================

عامل(B) "با هوش – کم هوش"  یا "هوش عمومی – نارسایی عقلی"

هوش به عنوان عاملی در قلمرو شخصیت قرار دارد و آنچه در این پرسشنامه نمره هوش را به دست می دهد، کنش هوش با توجه به نوع سازمان یافتگی شخصیت است.

 

 

افراد با بهره هوشی کمتر

افراد با هوش

روابط اجتماعی

هم در افراد "باهوش" و هم در افراد "کم هوش" معمولا از زندگی گروهی دوری می جویند. (بازخوردهای ضد اجتماعی در افراد کم هوش بارزتر است).

 

رغبت ها و توانایی ها

·          آیسنک و دیگران، به کمبود پشتکار،  فقدان انظباط شخصی و عدم احساس مسؤلیت اشاره کرده اند و متخصصان عقب ماندگی ذهنی به فقدان ابتکار، تلقین پذیری و فقدان توانایی پیش بینی اشاره داشته اند.

·          بررسی های کتل همچنین بر لاقیدی و بی ظرافتی تأکید می کند.

 

 

·          رگه های خلقی را با شدت بیشتری در پاسخنامه ارايه می دهند و بر دقت عمل، پشتکار و جدیت خود تاکید می کنند.

·          بررسی های به دست آمده در گروه های با تماس مستقیم، نشان می دهد که رهبران از افراد باهوش بالای میانگین اند، اما نه آن قدر بالا که موجب شکاف بین پیروان و رهبر گردد.

 

 

 

==================================


عامل(C): پایداری هیجانی یا نیرومندی "من" – نوروز گرایی عمومی یا ناپایداری هیجانی

 

(این عامل یکی از مهمترین رگه ها در تعیین توحید یافتگی پویای شخصیت می باشد، عاملی که روان تحلیل گران از آن با مفهوم نیرومندی یا ضعف " من" یاد می کنند).

 

 

ناپایداری هیجانی

نیرومندی من

روابط اجتماعی

·          در سازش با موقعیت های زندگی ناموفق است و انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهد.

·          به روابط واقع نگرانه با دیگران بی توجه بوده و در روابط خویش ثابت قدم نیست ( به لحاظ اخلاقی روی او نمی شود حساب کرد).

·          به آسانی از چیزها و اشخاص کسل می شود(متلون).

·          از موقعیت خود، خانواده خود و محدودیت های زندگی ناراضی است.

 

·          در سازش با موقعیت های زندگی موفق تر بوده و  در روابط خویش با دیگران ثابت قدم می باشد.

·          به عنوان فردی مورد اعتماد شناخته می شود.

 

·          دوستان بیشتری را به سوی خود جلب می کند.

رغبت ها و توانایی ها

·          نا پایداری، بی توجهی پشتکار کم، تغییر بازخوردی بیشتر و تلقین پذیری بارزتر از رگه های بدست آمده در قطب منفی اند.

·          هنرمندان و نمایشنامه نویسان در مقایسه با دانشمندان، گرایش بیشتری به این قطب دارند

·          این افراد واجد پشتکار بوده و هر کاری را تا انتها ادامه می دهند.

·          رهبران در این مورد نمره بالایی کسب می کنند.

 

 

===================================


عامل(E): سلطه، استیلا – اطاعت، تسلیم

 

اطاعت

سلطه

روابط اجتماعی

·          فردی مهربان و با ملاطفت

·          بیشتر به خودش اکتفا می کند

·          به جهت حساسیت هایی که به سرزنش های اجتماعی دارد، تبعیت جو، کم رو و محو است.

·           

·          خود را مطیع قراردادهای اجتماعی نمی داند و نسبت به سرزنش های اجتماعی حساس نیست.

·          حادثه جو، علاقمند به مبارزه است.

·          سعی در مجذوب کردن دیگران دارد.

رغبت ها و توانایی ها

·          گرچه اطاعت، گذراندن امتحان را تسهیل می کند، اما زمانی که هدف بررسی خلاقیت باشد، یک مشکل محسوب می گردد.

·          سلطه می تواند نشانگر خلاقیت بیشتر در زمینه های علمی و هنری باشد.

·          در بررسی با گروههای با تماس مستقیم، مشخص گردیده که این عامل در رهبران قوی تر و در پیروان ضعیف تر است.

·          پژوهشگران برجسته، ورزشکاران المپیک و خلبانان بیشتر از E+ ها می باشند.

 

 

===============================


عامل(F): سرزندگی- دل مردگی

(این عامل یکی از مولفه های درونگردی - برونگردی است که یونگ آن را به کار گرفته است).

 

دل مردگی

سرزندگی

روابط اجتماعی

·          احتراز کننده و منفعل به گونه ای که این دیگرانند که بایستی او را به جانب خویش بخوانند

·          سازش او با موقعیت کند (انعطاف ناپذیر)

·          دربند عادات خود و واجد رفتارهایی قراردادی و بسیار درست است.

 

·          نشان دهنده فردی است سرزنده و علاقمند به زندگی جمعی

·          فردی که واجد هم احساسی با دیگران

·          انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهد.

·          فردی صادق و رسا که می توان روی او حساب کرد.

·          خودنمایی، پر حرفی همراه با شوخی های مبتذل از دیگر رگه های این عامل می باشد.

·          سخن گفتن این گروه، شادمانه، پر انرژی و در عین حال پیش پا افتاده است.

·           

رغبت ها و توانایی ها

·          در مشاغلی که مستلزم وقت و اهتمام اند، بیشتر دیده می شوند.

·          پژوهشگران برجسته بیشتر از F- ها هستند.

·          در افراد بهنجار، F- ها واجد استعداد کلامی بارزتری می باشند.

·          در رهبری موفق ترند.

·          فرد بیشتر قابل رویت بوده، پرحرف تر و برون ریز تر است

·          فرد سرزنده،شخصیت خود را سریع تر آشکار می سازد به صورتی که گویی بر روی صحنه عریض تری قرار دارد.

·          سر زنده ها با شدت بیشتری خلق خوی خود را عرضه می کنند و دیگران را به واکنشی قوی تر نسبت به رگه های خلقی خود وا می دارند.

·          سرزنده ها افرادی هستند با خوش بینی نسبت به زندگی

·          افرادی بدیع و سرشار از امکانات سازشی.

·           این عامل در پیش بینی شغلی واجد اهمیت است.

·          فروشندگان موفق از عموما از سرزنده ها هستند.

 

 

======================================


عامل(G): خلق استوار- خلق نارس و وابسته

(این عامل با مفهوم «فرامن» در نظام روان تحلیل گری مطابقت دارد و هدایت«من» و سرکوب «بن» را نشان می دهد. ابراز پشتکار مشخص کننده ی این عامل می باشد).

 

 

خلق نارس

خلق استوار

روابط اجتماعی

·          فردی بی توجه به درخواست های اجتماعی و در عین حال متوقع، که خود را با جریان و سوگیری مشخصی در زندگی، هماهنگ می سازد.

·          بیشتر فردی است متلوٌن و ناپایدار.

·          فردی هوشیار به ملاحظات اجتماعی و واجد احساس مسؤلیت است، که در روابط خویش محتاط و در زندگی روال ثابتی را دنبال می کند.

·          این گونه افراد دوستان بیشتری را به سوی خود جلب می کنند.

رغبت ها و توانایی ها

·          گرایش به این قطب، به خصوص زمانی که با سلطه E+ ها همراه باشد، مشخصه ی افرادی که برای خود قانون هستند.

·          در این صورت می توان از گرایش به خود مختاری تعبیری دو گانه به دست داد: ضدیت با دیگری را در افرادی لاقید،سطحی، کاهل و غیر جدی بازشناخت. از سویی فردی که خود واضع قانون خویشتن است، ضرورتا به مفهوم ضدیت با دیگری نیست.

·          پژوهشگران برجسته و ورزشکاران، بیشتر تمایل به این قطب می باشند.

 

·          خود را از نظر اخلاقی درست وپاسدار آداب و اصول اخلاقی می دانند.

·          دوست دارند دیگران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند

·          مصاحبت با افراد کارامد را بر دیگران ترجیح می دهند.

·          این افراد واجد پشتکار، توانایی پیش بینی آینده، سازمان دهی درست فکر، دقت عمل و نظم افراطی اند.

·          در بررسی گروه های با تماس مستقیم، رهبران گروه ، بیشتر از G+ ها شناخته شده اند.

 

 

========================================


عامل (H): ادواری خویی متهورانه- گسیخته خویی اساسی، در خودمانی (جسورـ ترسو)

 

ترسو

جسور

روابط اجتماعی

·          H-، مشخصه فردی است در خود فرو مانده، که روابطش با محیط سرد و فاصله جویانه می باشد.

·           H-، یکی دو دوست صمیمی را برجماعت ترجیح می دهد و رغبت هایش نسبت به جنس مخالف تقلیل یافته است.

·          H+، جامعه طلبی است گروه جو، که به دنبال دستیابی به هیجان هر چه بیشتر در روابط خویش با محیط است.

·          میل دارد خود را در رأس دیگران قرار دهد و واجد روحیه ای است ماجراجویانه که با حساسیت پایین به تهدید و خطر همراه است.

·          حساسیت کمتری به منهیات اجتماعی دارد و رغبت هایش نسبت به دیگری و جنس مخالف واقع گرایانه است.

·           میل به پرسه زنی و انتقاد به دوستان کم حرف تر، از دیگر مشخصه ها است.

رغبت ها و توانایی ها

·          این افراد کند، اما واجد دقت عمل اند و از مشاغلی که مستلزم تماس با اشخاص است، پرهیز می کنند.

·          این عامل در پیش بینی شغلی، عامل مهمی قلمداد می شود.

·           فروشنده ها وخلبان ها بیشتر از H+ هستند.

·           رغبت های هنری و احساسی در بیشتر افرادی که به این قطب گرایش دارند، دیده می شود.

 

 

===================================


عامل(I): حساسیت هیجانی ـ زمختی رشد یافتگی (حساس ـ کله شق)

این عامل با تمایز« ویلیام جمیز» بین «حساس ـ غیرحساس» ارتباط نزدیک دارد. «آیسنک» نیز این عامل را تحت الگوی «ملایم ـ سخت» ارایه داده است.

 

کله شق

حساس

روابط اجتماعی

·          فردی که به این قطب گرایش دارد،کمتر تمایلات شخصی خود را دنبال می کند وبیشتر برای پذیرش واقعیات دنیای ملموس و احساس مسولیت در قبال تعهدات  زندگی،آماده است.

 

·          قرار گرفتن در قطب مثبت، نشان دهنده فردی است با علاقه مندی به زندگی گروهی، که سعی در جلب توجه دیگران، به سوی خویش دارد. «ملایمتی»که در الگوی «آیسنک» ارایه شده است،می تواند گمراه کننده باشد، چه ملایمت و ملاطفت در محاوره عادی، نشان دهنده محبت است، در حالی که بایستی به رگه «گریز از واقعیت»در این افراد توجه داشت.

این افراد هم چون «کشتن» یکی از رمان های «تولستوی» می باشند، که به واقعیت رقت آوری که در صحنه تئاترروی می دهد، گریه می کند، درحالی که کالسکه رانش در بیرون دارد از سرما تا سرحد مرگ منجمد می شود.

رغبت ها و توانایی ها

·          فردی با گرایش بیشتر به کارهای عملی و منطقی، که واجد نقطه نظرها و رفتارهایی است که می توان تمایل به طبیعت جویی از اخلاق و آداب بورژوایی را در آن باز شناخت.

·          گرچه محققین و دانشمندان نسبت به گروه بهنجار، حساسیت هیجانی بیشتری را واجدند، اما سنجش در داخل گروه محققین نشان می دهد که I- ها عملا بازده بیشتری دارند (انتشار تحقیقات بنیادی تر). در گروههای با تماس مستقیم، رهبران گروه بیشتر از I- ها هستند، زیرا فضای حساسیتی فرد ناچیز بوده و کمتر بر سر تمایلات فردی با دیگران دچار مشکل است. گرچه همچنین بایستی پذیرفت، که دوستی با I- ها از راحتی کمتری برخوردار است.

·          فردی آرمانی نگر، با نقطه نظرهای اجتماعی و سیاسی که بر علیه هر نوع واقع نگری محض است. فقدان نیاز به مجازات مجرمین، واجد باورهای «روسو گونه» در خوب بودن فطری انسانی و دریافت دنیا به منزله محلی پر آرامش.

·          این افراد ذهنی شهودی و غیر منظبط، تخیلی لبریز شونده و واجد باورهایی هستند که منطقا به دنبال امیال دوره کودکی می باشند.

·          در گروه های کوچک، با اصطلاحاتی نظیر پرت شدن از موضوع و بازداشتن گروه در رسیدن به یک تصمیم، از این افراد شکایت می شود. از سوی دیگر بایستی بپذیریم، که برخی از محصولات تمدن  فقط در گرمای چنین حساسیتی، قابل رشد می باشند و ثابت گردیده است که I+ با خلاقیت های هنری و علمی مربوط بوده  و هنرمندان و دانشمندان نسبت به گروه بهنجار از حساسیت هیجانی بیشتری برخوردارند. به هر حال در گرایش به این قطب رغبت های زیبا شناختی و ظرافت های زنانه، باز شناخته شده است.

 

 

===================================


عامل(L) : گسیخته گویی پارانویاگونه - در دسترس بودن اعتمادآمیز (شکاک – زودباور)

(این عامل نسبت به دو عامل A و H مستقل می باشد).

 

 

زودباور

شکاک

روابط اجتماعی

·          افرادی که به این قطب گرایش دارند، با علاقه مندی به جامعه و دیگران مشخص می گردند. این افراد شاد و زود جوش اند و در برابر موقعیت ها سازش پذیرند.

·          رگه هایی که این قطب را اشباع می کنند(خشن،بی اعتنا،بدگمان،بدخلق و بی انعطاف)، ترسیم گر شخصی ضد اجتماعی است،با علایق کاهش یافته نسبت به دیگری. این افراد خود را واجد رفتارهای بسیار صحیح می دانند و از افرادی که خود را برتر از دیگران می دانند، ابراز کسالت می کنند (بیانگر تمایل به حسادت).

·           

رغبت ها و توانایی ها

·          گرایش به آرمان نگری در این افراد وجود دارد.

·          فردی است که علایق فراوان نسبت به زندگی روانی و درونی از خود نشان می دهد.

 

 

===============================


عامل (M): خیال پردازی ـ اهل عمل

 

اهل عمل

خیال پردازی

روابط اجتماعی

·          فردی که به این قطب گرایش دارد، شخصی است با علاقه مندی به دیگران و زندگی جمعی که خود را تابع آداب و مقررات اجتماعی می داند.

·          فردی که به این قطب گرایش دارد، شخصی است که راه خود را دنبال می کند، بدون آنکه به قرارداد و خواسته های زندگی جمعی، توجهی داشته باشد و در عین حال بیانگر توقعات خویش، نسبت به دیگران است.

·           

رغبت ها و توانایی ها

·          علاقه مندی به امور عملی، واجد دقت عمل، کارآمد، فردی منطقی و مستقل  با واقع نگری قراردادی.

·           

·          پیچیدگی در افکار خویشتن و عدم تمایل به تغییر عقاید، در پاسخ بی رحم،عدم احساس مسؤلیت در رابطه با چیزهای عملی و دنبال کاری که احتمالا از نظر خویش بسیار درست تلقی می گردد.

 

===================================


عامل(N) : ظرافت کاری - سادگی بی ظرافت

(این عامل به وضوح در بررسی های زنان مشاهده شده است، اما چون در آزمون عینی و در پرسشنامه هایی که به گروه مردان ارایه شده است، نیز مشاهده گردیده، می توان گفت که عامل عمومی مهمی در بررسی شخصیت است،گرچه قسمت وسیعی از شخصیت را در بر نمی گیرد).

 

سادگی بی ظرافت (در روابط)

ظرافت کاری (در روابط)

روابط اجتماعی

·          افراد با گرایش به این قطب، واجد علاقمندی به دیگران بوده و در روابط شان آسان گیر می باشند.

·          فردی که در این قطب قرار می گیرد، در روابط خویش با محیط سخت گیر، سرد و عقلی نگر است.

رغبت ها و توانایی ها

·          رغبت ها و توانایی ها: افرادی کم مهارت و فاقد ذوق معین.

·          به نظر می رسد که نشان دهنده گرایش به عقل نگری استحکام یافته و فکری دقیق، تمرین یافته و مؤثر داشته باشد. N+ها همچنین واجد ذوق ظریف هنری اند.

 

=======================================

 

عامل(O) :بی اعتمادی اضطراب  آمیز (دلهره) – اعتماد توام با آرامش

این عامل یکی از مولفه های مهم عامل درجه دوم اضطراب  می باشد.

اعتماد توام با آرامش

بی اعتمادی اضطراب  آمیز (دلهره)

·          فردی آسوده وغیر حساس قرار دارد.

 

فردی که O+ است، با جدال های درونی شده ای روبروست که او را در معرض تجسمات و برانگیختگی هایی قرار می دهد که قابل کنترل و مهار نمی باشند. فرد در برابر واکنش به این جدال های درونی شده، به نقادی درونی خویش می پندارد و در ارزیابی هایش همواره با کم ارزندگی (احساس کهتری) مواجه می گردد (یأس ها و پشیمانی ها). اضطراب  شناور، افسردگی اضطرابی،هراس و ضعف روانی از جمله اختلالاتی می باشند، که در گرایش افراطی به این قطب بازیافته شده است. گروه روان آزرده ها و بزهکاران در این عامل گرایش معناداری به قطب مثبت نشان می دهند.

======================================


عامل Q1:محافظه کاری

 

به این عامل از طریق ارزیابی های شخصیت دست نیافته اند. بلکه این عامل به وضوح در بازخوردها پدیدار می شود. مع ذلک دارای نقشی آشکار در شخصیت کلی است.

فرد بنیادگرا خود را بیشتر درون نگر،جلوه می دهد، بیشتر به رویدادهای اساسی علاقمند است و به طور کلی بیشتر به امور عقلی، کلی است. از تست های عینی موقعیت، چنین بر می آید که اشخاصی که دارای نمره مثبت در این عامل هستند (Q1+) افراد مطلع تری هستند، کمتر در بند قیود اخلاقی اند، و به طور کلی بیشتر گرایش به تجربه زندگی دارند.

تصاویر اشخاص بنیاد گرا و محافظه کار از خلال بازخوردهای واقعی آنان به وضوح در خود پرسشنامه ترسیم شده اند.

این عامل و سه عامل باقیمانده دیگر با یک حرف (Q) مشخص شده اند،، زیرا هنوز موجودیت آنها را در سلسله عواملی که می تواند زمینه ارزشیابی ها را فراهم سازند، ثابت نکرده اند.

 ================================

 

عامل(Q2): خودکفایی – ناتوانی در اخذ سیستم( مسلط بر خود – متکی به دیگران)

همان طور که از پاسخ های این پرسشنامه بر می آید، این عامل در حد ارزشیابی خود نشان می دهد که فرد مصمم، عادت دارد، خود را به تنهایی رهبری کند، بدون آنکه لزوما در روابط خود با دیگران سلطه جو باشد.

شخصی که دارای عامل Q2- است، ترجیح می دهد با دیگران کار کند، در مصاحبت با دیگران تصمیم بگیرد، دوست دارد که ارزش او را بدانند و او را مورد تایید قرار دهند.او تابع مقررات و آداب و رسوم است و از مد پیروی می کند. ارزش پیشگویی این عامل از خلال همبستگی آن با مشاغل محرز خواهد شد.

 ==========================

 

عامل(Q3): مهار کردن اراده و پایداری خلق وخو

این عامل قرابت هایی با عامل  CوG  دارد،مع ذلک در سنجش ها به وضوح، پایدار نمی شود و هنوز به عنوان عاملی قلمداد و طبقه بندی می شود که حاصل پاسخ هایی است که افراد دارای هوش پایین به پرسشنامه داده اند.

براساس پاسخ های این پرسشنامه، افرادی که از لحاظ عامل Q3 غنی هستند میتوانند هیجان ها و رفتار خود را کاملا مهار کنند، تمایل به سرپوشی دارند، با هوش ودارای دقت عمل اند،ولی در عین حال لجباز نیز هستند.

با آنکه این عامل در سنجش های رفتار پدیدار نشده  است، مع ذلک مشاهده کرده اند که وقتی افرادی در این عامل غنی هستند، جمع می شوند، کارآمدی عمومی و عینیت گروه، آشکارا در مقایسه با زمانی که Q3در گروه ضعیفی است، افزایش می یابد. دلایلی وجود دارد که می توان چنین فکر کرد که افرادی که در این عامل قوی هستند، تمایلی به ریاضیات داشته باشند.

 ================================

 

عامل(Q4): تنش عصبی(مضطرب – آرام)

در نخستین بررسی های این پرسشنامه با این عامل مواجه شده اند و آن را "عصبانیت"،"اضطراب "،"ناپایداری عصبی"و "بی خوابی توان زدوده"نامیدند.

تصویر عمومی فرد دراین عامل نشانگر کسی است که تنیده، تهییج شده، در پیچ وتاب، تحریک پذیر و نا شکیبا است. این نوع آزمودنی حتی بیش از حد ظرفیت خود کار کرده، نمی تواند غیر فعال باقی بماند. این جنبه شبیه توصیفی است که معمولا شخص فزون تنیده را مشخص می کند.سنجش ها نوعی همبستگی بین این عامل و توانایی و علاقه نسبت به جنس مخالف را نشان می دهند، ممکن است بتوان آن را به عنوان عامل سر کوفتگی جنسی، قلمداد کرد.

 ==================================

******

در مجموع وقتی درصدد جستجوی مشابهت هایی بین این عوامل و مقوله های بالینی بر می آیند، می توانند به سادگی مشاهده کنند که  A و H دو عامل روان گسیختگی هستند، عامل O با اضطراب شناور یا «ضعف روانی» مطابقت دارد، عامل F متمایز کننده هیستری تبدیلی، حالات آشفتگی، روان آزردگی دلهره و افسردگی است. عامل Q3 معرف خلق وخوی وسواسی است، عامل L مؤلفه ای از پارانویاگونگی است و عامل C نورز گرایی را می سنجد.

 

*************

عوامل مرتبه دوم آزمون شخصیتی کتل (16 PF)

 

برون گرایی )برون گرایی در برابر درون گرایی)

درون گرایی

برون گرایی

·          اصولا در تماس های بین فردی خجالتی، خودکفا و خوددار می باشد. این مسئله می تواند بسته به وضعیت خاصی که در آن انتظار می رود شخص عمل کند، مطلوب یا نامطلوب باشد. به عنوان مثال: درون گرایی یک عامل پیشگویی مطلوب، در خصوص مهارت دقیق فرد است.

 

·          معمولا فردی اجتماعی و اهل رفت و آمد بوده و غیر خوددار و توانا در بوجودآوردن و در حفظ روابط بین فردی می باشد. این مسئله می تواند در وضعیت هایی که نیازمند به این نوع خلق و خو می باشد مطلوب باشد (به عنوان مثال: فروشندگی)، اما نباید لزوما به عنوان عامل پیشگویی کلی به عنوان مثال: کسب موفقیت علمی مطلوب باشد.

 ============================

 

اضطراب: (اضطراب پایین در برابر اضطراب بالا)

اضطراب پایین

اضطراب بالا

·          اصولا کسانی هستند که زندگیشان به طور کلی رضایتبخش بوده و کسانی هستند که قادرند به چیزهایی که برایشان مهم به نظر می رسد دست یابند. هرچند که نمره فوق العاده پایین در این عامل همان گونه که عموما در مطالعات مربوط به اضطراب و کسب موفقیت انجام شده است،می تواند به معنی فقدان انگیزه برای انجام کارهای دشوار باشد.

·          افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند به گونه ای که در کل شناخته شده انداز حیث اضطراب در سطح بالایی می باشند. لازم نیست که آنها فردی عصبی باشند زیرا اضطراب می تواند قایم بر وضعیت باشد اما این احتمال وجود دارد که ناسازگاری هایی وجود داشته باشد. مثلا آنها ممکن است از میزانی که قادرند خواسته هایشان را از زندگی تأمین کنند و به آنچه که می خواهند برسند ناراضی باشند. اضطراب بسیار بالا معمولا مخلّ کارایی و موجب اختلال جسمانی می باشد.

 ============================

 

انعطاف پذیری (انعطاف پذیری در برابر حساسیت عاطفی)

 

حساسیت عاطفی

انعطاف پذیری

·          افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می کنند اصولا تحت تأثیر عواطفشان قرار می گیرند. آنها بیشتر افرادی موقّر با علایق فرهنگی و هنری می باشند. کسانی که نمره پایین به دست می آورند نسبت به حساسیت خود و دیگران حساس هستند. هرچند که ممکن است در انجام اقدامات خطیر، کند بوده و ترجیح دهند که در خصوص موضوع، بررسی های بیشتری به عمل آورند.

·          افرادی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند بیشتر تحت تأثیر حقایق قرار می گیرند تا احساسات. آنها اصولا افرادی با شهامت، استوار، قاطع و متکبر می باشند.

 

==================================

 

استقلال )استقلال در برابر وابستگی)

وابستگی

استقلال

·          افرادی که در استقلال نمره پایین کسب می کنند دارای شخصیتی متکی به گروه، منزوی و منفعل هستند.

·           آنها بیشتر خواهان و نیازمند حمایت از سوی سایر افرادبوده و بیشتر رفتار خود را در جهت افرادی که این گونه حمایت را به آنها می دهند سوق می دهند.

·          اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند اصولا پرخاشگر، مستقل، با جرأت و نافذ هستند.

·          آنها به دنبال موقعیت هایی هستند که در آن این گونه رفتارها تحمل گردیده و چه بسا از پاداش نیز برخوردار گردد و اصولا ابتکار چشمگیری را نشان می دهند.

 

 

 ===========================

کنترل غرایز: (کنترل بالا در برابر کنترل پایین)

کنترل غرایز پایین

کنترل غرایز بالا

·          افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می کنند نوعا طبق ارزش های سایرین  یا بر اساس احساس وظیفه عمل نمی کنند، آنها اصولا ناسازگار بوده و از تغییر دادن قوانین دریغ ندارند و کسانی هستند که هر زمان اقتضا کند مجموعه قوانین خاص خود را به وجود می آورند.

·           اینها افرادی انعطاف پذیرند. با وجود این چون تمایل دارند خواسته های خود را دنبال کنند آنها ممکن است در حدی که برخی از موقعیت ها طلب می کند دارای انضباط فردی نباشند. به علاوه آنها را می توان گاهی به عنوان غیرقابل اتکاء تلقی نمود زیرا قوانینی که آنها بر اساس آن عمل می کنند ممکن است برای دیگران روشن نباشد.

·          اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند نوعا از کنترل و فرامن قوی برخوردارند. به این معنی که آنها قوانین محیطی که در آن فعالیت می کنند را نهادینه نموده اند. بدین ترتیب آنها میل دارند به اینکه با انتظاراتی  که دیگران از آنها یا انتظاراتی که خودشان از خود دارند منطبق شوند.

·           آنها کاملا قابل اتکاء هستند زیرا قوانین را تغییر نمی دهند هرچند که ممکن است آن قدر کنترل شده باشند که دیگران آنها را به عنوان محکم یا اخلاق گرا به حساب آورند.

 ============================

 

سازگاری: (سازگاری در برابر عدم سازگاری)

عدم سازگاری

سازگاری

·          افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می آورند دارای رفتارهایی هستند که بر احتمال وجود اختلال عصبی دلالت دارد. آنها اصولا نگران، مضطرب واکنش گرا می باشند. هرچند که در ماوراء این رفتارهای مرتبط با اضطراب، افرادی که نمره پایین کسب می کنند نوعا احساساتی و خود مطرح ساز هستند. این ترکیب از نشانه ها این را محتمل می سازد که فردی که نمره پایین کسب می کند سازگاری با زندگی روزمره را سخت می بیند.

·          افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند اصولا به خوبی سازش یافته هستند. آنها به نوعی دارای اعتماد به نفس بالا بوده و آرام، سازگار و انعطاف پذیر می باشند. بدین ترتیب انتظارمی رود، آنهاها مشکل اندکی برای سازش با زندگی روزمره، داشته باشند.

 

 ===========================

 

قدرت رهبری : (قدرت رهبری بالا در برابر قدرت رهبری پایین)

قدرت رهبری پایین

قدرت رهبری بالا

·          اشخاصی که در این عامل نمره پایین به دست می آورند اصولا فاقد علایمی هستند که به نوعی در رهبران یافت می شود. اینها معمولا در مطرح نمودن خود ناتوان هستند. آنها معمولا از منازعه روی گردان بوده و فاقد کنترل فردی برای برآورده ساختن نیازها  و انجام کارها در زمان مقرر می باشند.

 

·          اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند اصولا دارای خلق وخوی هستند که از یک رهبر انتظار می رود. این افراد معمولا اجتماعی، آرام، مدعی و دارای اعتماد به نفس می باشند. مهمتر از همه اینکه آنها دارای بلوغ عاطفی که برای حل منازعات لازم است هستند در حالی که تأکید بر انجام کارها را، همواره حفظ می کنند.

 ===========================

 

خلاقیت: (خلاقیت بالا در برابر خلاقیت پایین)

خلاقیت پایین

خلاقیت بالا

·          افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می آورند، اشخاصی با تفکر خشک و غیرخلاق و عمل گرا می باشند. آنها اصولا به راه های صحیح شناخته شده در انجام کارها پایبند هستند تا اینکه راه های جدیدی را برای انجام کار امتحان کنند. آنها وقت را صرف بوجود آوردن یک ایده نمی کنند، بلکه راه حل های قابل انجام و عملی را طلب می کنند.اینها در استفاده از یک راه حل، بهتر عمل می کنند تا در رسیدن به آن.

·          افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند افرادی خیال پرداز و اهل آزمایش هستند. افراد خلاق معمولا دارای اعتماد به نفس بالا بوده و اغلب اما نه لزوما همه، نسبتا جدی بوده  زیاد اهل رفت وآمد نمی باشند ترجیح می دهند وقت خود را برای تفکر صرف کنند تا با دیگران. گاهی اوقات افرادی که نمره بالا به دست می آورند آن قدر خیال پرداز هستند که نمی توانند محدودیت های عملی در استفاده از یک ایده خلاق را ببینند.

 

فرا ایمن با طراحی نرم افزار قدرتمند و فارسی ®FaraCattell ، سرعت و دقت اجرای این آزمون را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشیده است.

دانلود نمونه گزارش نرم افزار ®FaraCattell

نرم افزار ®FaraCattell انحصارآ در اختیار شرکت فرا ایمن می باشد.


اطلاعات بیشتر را از اینجا مطالعه نمایید

دیدگاه‌ها

 
+5 #5 طاهره خانی 1395-01-21 13:12
سلام
بسیار عالی بود حرف نداره
تشکر مهربان
 
 
+6 #4 بنده خدا 1393-02-24 17:47
بسیار آموزنده و کار راه انداز بود، دم شما گرم
 
 
+6 #3 خودش 1392-12-04 10:00
جالب بود ممنون
 
 
+9 #2 نوروزیان 1392-02-25 16:43
با سپاسگذلری از شما خیلی خوب بود لطفا در مورد تستهای دیگر انجام شود
 
 
+10 #1 سعیدی 1392-02-18 17:57
این تفسیر محشره!
 

براي نظر دادن بايد در سايت ورود كنيد. اگر حساب كاربري نداريد، از اينجا يك حساب كاربري براي خودتان در فرا ايمن بسازيد!

ورود به سایت

جستجو در سايت

ثبت نام در سايت

كد QR تماس با ما

اگر بر روي موبايل خود نرم افزار باركدخوان داريد، كد زير را اسكن كنيد و اطلاعات تماس ما را ذخيره نماييد.


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.