پرینت

توصيه مي كنيم ابتدا خريد خود را به صورت جمعي و در يك پكيج جامع از  فروشگاه اينترنتي MSDS فارسي انجام دهيد! اگر به هر دليل اصرار به تهيه ي MSDS به صورت تكي و يا درخواست به صورت ليست MSDS داريد، از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

  توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

فرمت های موجود MSDS کدامند؟

دانلود نمونه فرمت پیشرفته MSDS

دانلود یک نمونه MSDS فارسی به فرمت ساده

نمونه فرمت پیشرفته تدوین شده به صورت اختصاصی

 روش سفارش MSDS

 

کد محصول   نام MSDS فارسینام MSDS به انگلیسی
2001فرم  آلدهید, 8% (v/v) Formaldehyde, 8% (v/v) 
2002فرم  آلدهید, 10%خنثی شده  و بافری Formaldehyde, 10% Neutralized and Buffered 
2003فرم  آلدهید, 10% (v/v) Formaldehyde, 10% (v/v) 
2004فرم  آلدهید, 10% (v/v)خنثی شده Formaldehyde, 10% (v/v) Neutralized 
2005فرم  آلدهید 37% ،محلول Formaldehyde 37% solution 
2006فرم  آلدهید ،محلول, معرف, ACS Formaldehyde Solution, Reagnt, ACS 
2007فرم آمید Formamide 
2008فرمامیدین استات Formamidine acetate 
2009فرمیک اسید, 85%, F.C.C Formic acid, 85%, F.C.C 
2010فرمیک اسید, 88% ،معرف A.C.S Formic acid, 88% Reagent A.C.S 
2011فرمیک اسید, 90%, تکنیکال Formic acid, 90%, Technical 
2012فرمیک اسید, 96% ،معرف A.C.S Formic acid, 96% Reagent A.C.S 
2013فورسکولین Forskolin 
2014فولرز ارث Fuller's Earth 
2015فو ماریک اسید Fumaric acid 
2016فامونیسین B1 Fumonisin B1 
2017فامونیسین B2 Fumonisin B2 
2018فوران Furan 
2019فورازولیدون Furazolidone 
2020فور فوریل الکل Furfuryl Alcohol 
2021فوریلدی اکسیم Furildioxime 
2022فورو سمیde Furosemide 
2023گاباپنتین Gabapentin 
2024گادلینیوم AA  استاندارد Gadolinium AA Standard 
2025گالیک اسید انهیدروس Gallic acid anhydrous 
2026گالیک اسید منوهیدرات Gallic acid monohydrate 
2027گالیوم AA  استاندارد Gallium AA Standard 
2028گاما- سیکلو دکسترین gamma-Cyclodextrin 
2029گاما-اوریزانول Gamma-Oryzanol 
2030گارسینیا گامبوجیا عصاره ،پودر Garcinia Cambogia Extract Powder 
2031گارلیک (سیر) عصاره ،پودر 100:1 Garlic Extract Powder 100:1 
2032گارلیک (سیر) ،روغن Garlic oil 
2033ژلاتین ،پودر, N.F Gelatin Powder, N.F 
2034ژلاتین ،پودر Gelatin Powder 
2035ژلان ،صمغ Gellan gum 
2036جم فیبروزیل Gemfibrozil 
2037جنستئین Genistein 
2038جنتامایسین سولفات Gentamycin sulfate 
2039جنتیان بنفش, 0.1% در گلاسیال استیک اسید Gentian Violet, 0.1% in Glacial Acetic Acid 
2040جنتیان بنفش, 1% Gentian Violet, 1% 
2041جنتیان بنفش, 1% ( الکلیک ) Gentian Violet, 1% (Alcoholic) 
2042جنتیان بنفش, 2% Gentian Violet, 2% 
2043جنتیان بنفش, 2% ( الکلیک ) Gentian Violet, 2% (Alcoholic) 
2044جنتیان بنفش - هاکر Gentian Violet - Hucker 
2045جنتیان بنفش,یو اس پی Gentian Violet, USP 
2046گرانیول Geraniol 
2047گرانییوم ،روغن,  نوع چینی  Geranium Oil, Chinese type 
2048گرانییوم ،روغن Geranium oil 
2049ژرمانیوم AA  استاندارد Germanium AA Standard 
2050ژرمانیوم سسکوئی اکسید Germanium sesquioxide 
2051ژرمانیوم تترا کلرید Germanium Tetrachloride 
2052قاتی ،صمغ Ghatti gum 
2053گیبرللیک اسید, پتاسیم نمک Gibberellic acid, potassium salt 
2054گیبرللیک اسید Gibberellic acid 
2055ژمسا استین -استوک Giemsa Stain - Stock 
2056ژمسا استین Giemsa Stain 
2057گینگر ،روغن Ginger oil 
2058گینگر روت عصاره, 4:1 ،پودر Ginger Root Extract, 4:1, Powder 
2059گینگر روت عصاره, 5% گینگرولs Ginger Root Extract, 5% Gingerols 
2060جینکگوبیلبا Ginkgo Biloba 
2061جین سنگ( کره ای ) ،پودر, 40-80 مش Ginseng (Korean), Powder, 40-80 mesh 
2062جین سنگ،پودر( کره ای ) Ginseng Powder(Korean) 
2063گیراردز ،معرف T Girard's Reagent T 
2064پشم شیشه Glass wool 
2065گلیپیزید Glipizide 
2066گلوکومانان,  چینی Glucomannan, Chinese 
2067گلوکومانان Glucomannan 
2068گلوکونیک اسید, 50% Gluconic Acid, 50% 
2069گلوکز-6- فسفات, دی سدیم نمک Glucose-6-phosphate, Disodium Salt 
2070گلوتار  آلدهید ،محلول, 24% Glutaraldehyde Solution, 24% 
2071گلوتار  آلدهید ،محلول, 50% Glutaraldehyde Solution, 50% 
2072گلوتاریک اسید Glutaric acid 
2073گلوتا تیون, اکسیدایزد هیدرات Glutathione, oxidized hydrate 
2074گلوتاتیون Glutathione 
2075گلوتن Gluten 
2076گلی بورید Glyburide 
2077گلیسرین 50% Glycerin 50% 
2078گلیسرین Glycerin 
2079گلیسروl فرمال Glycerol Formal 
2080گلیسریل بهنات Glyceryl Behenate 
2081گلیسریل منو-p- آمینو بنزوات Glyceryl mono-p-aminobenzoate 
2082گلیسریل منو اولئات Glyceryl monooleate 
2083گلیسریل منو ستارات Glyceryl Monostearate 
2084گلایک ایدول Glycidol 
2085گلیسین, 20% Glycine, 20% 
2086گلیسین, سدیم نمک هیدرات 99% Glycine, Sodium Salt Hydrate 99% 
2087گلیسین Glycine 
2088گلایکوژن Glycogen 
2089گلیکولیک اسید, 70% Glycolic acid, 70% 
2090گلیکولیک اسید Glycolic acid 
2091گلایکوپیرولات Glycopyrrolate 
2092گلایکیل گلیسین Glycylglycine 
2093گلایکیریزیک اسید Glycyrrhizic Acid 
2094گلی اکسال,40% Glyoxal,40% 
2095گلی اکسال- سدیم بی سولفیت, هیدرات Glyoxal-Sodium Bisulfite, Hydrate 
2096گلی اگزیلیک اسید, منوهیدرات Glyoxylic Acid, Monohydrate 
2097طلا AA  استاندارد Gold AA Standard 
2098طلا کلرید Gold chloride 
2099طلا F ،روغن, 0.1mm Gold Foil, 0.1mm 
2100طلا (I) یدید Gold (I) Iodide 
2101طلا (III) اکسید Gold (III) Oxide 
2102طلا پتاسیم سیانید Gold potassium cyanide 
2103طلا ،پودر Gold Powder 
2104طلا سدیم تیو مالات Gold sodium thiomalate 
2105طلا سیم, 0.010" Gold Wire, 0.010" 
2106طلا سیم, 0.020 Gold Wire, 0.020 
2107طلا سیم, 0.025 mm Gold Wire, 0.025 mm 
2108طلا سیم, 0.040 Gold Wire, 0.040 
2109طلا سیم, .005 Gold Wire, .005 
2110گرامز یدین ،محلول Gram's Iodine Solution 
2111گرامیسیددین Gramicidin D 
2112 انگور کنستانتره (طعم) Grape Concentrate (Flavor) 
2113 انگور ،رایحه, مصنوعی Grape Flavor, Artifical 
2114 انگور ،رایحه, کنستانتره,بی رنگ Grape, Flavor, Concentrate, Colorless 
2115 انگور سید عصاره, 95% ،پودر Grape Seed Extract, 95% Powder 
2116 انگور سید ،روغن Grape Seed Oil 
2117 انگور فرویت عصاره, 40:1 ،پودر Grapefruit Extract, 40:1, Powder 
2118 انگور فرویت ،روغن Grapefruit oil 
2119گرافیت Graphite 
2120سبز سوپ تینکاتر Green Soap Tincture 
2121چای سبز عصاره Green Tea Extract 
2122چای سبز ،پودر Green Tea Powder 
2123گریسئوفولوین Griseofulvin 
2124گوایاک ،صمغ Guaiac gum 
2125گوایاکول Guaiacol 
2126گوای فن والارتسین Guaifenesin 
2127گوانتیدین منو سولفات Guanethidine Monosulfate 
2128گوانیدین کربنات Guanidine carbonate 
2129گوانیدین هیدرو کلرید Guanidine hydrochloride 
2130گوانیدین نیترات Guanidine nitrate 
2131گوانیدین تیو سیانات Guanidine thiocyanate 
2132گوانین هیدرو کلرید Guanine Hydrochloride 
2133گوانین Guanine 
2134گوانوزین-3,5-سیکلیک منو فسفات, سدیم نمک Guanosine-3,5'-cyclic Monophosphate,Sodium Salt 
2135گوانوزین 5- تری فسفات دی سدیم نمک, هیدرات Guanosine 5'-Triphosphate Disodium Salt, Hydrate 
2136گوانوزین Guanosine 
2137گوار ،صمغ Guar gum 
2138گوارانا عصاره, 30% کافئین ،پودر Guarana Extract, 30% Caffeine, Powder 
2139گوارانا ،پودر, 40-80 Guarana Powder, 40-80 
2140گوگول  استاندارد ،عصاره, 10% ،پودر Guggul Standard Extact, 10% Powder 
2141ژیمنما سیلوستره،پودر Gymnema Sylvestrie Powder 
2142هافنییوم AA  استاندارد Hafnium AA Standard 
2143هلزون Halazone 
2144هالوپریدول Haloperidol 
2145اچ بی تی یو HBTU 
2146هکوژنین استات Hecogenin acetate 
2147هماتین Hematein 
2148هماتین Hematin 
2149همات اگزیلین,هاریس ،محلول Hematoxylin, Harris Solution 
2150همات اگزیلین Hematoxylin 
2151همیn, بووین Hemin, bovine 
2152هموگلوبین, بووین ،پودر Hemoglobin, Bovine, powder 
2153هنگارگرانولز,ساده Hengar Granules, Plain 
2154هپارین لیتیوم نمک Heparin Lithium Salt 
2155هپارین سدیم Heparin sodium 
2156هپس, سدیم نمک HEPES, Sodium salt 
2157هپس HEPES 
2158هپس HEPPS 
2159هپتا دکان Heptadecane 
2160هپتا فلورو بوتیریک انهیدرید Heptafluorobutyric Anhydride 
2161هپت  آلدهید Heptaldehyde 
2162هپتانوئیک اسید Heptanoic Acid 
2163هپتانول Heptanol 
2164هسپریدین Hesperidin 
2165هگزا کلرو فن Hexachlorophene 
2166هگزا کلرو پروپن Hexachloropropene 
2167هگزاکوسان Hexacosane 
2168هگزا دکان Hexadecane 
2169هگزا دکیل تری متیل آمونیوم  کلرید Hexadecyltrimethylammonium Chloride 
2170هگزا متیل-1,1,1,3,3,3 دی سیلازن Hexamethyl-1,1,1,3,3,3 disilazane 
2171هگزا متیل دی سیلاکسان Hexamethyldisiloxane 
2172هگزا ندی آمین, 70% Hexanediamine, 70% 
2173هگزان Hexanes 
2174هگزانوئیک اسید, سدیم نمک Hexanoic Acid, Sodium Salt 
2175هگزانوئیک اسید Hexanoic acid 
2176هگزانول Hexanol 
2177هگزیل آمین Hexylamine 
2178هگزیلن گلیکول Hexylene Glycol 
2179هیپیوریک اسید Hippuric acid 
2180هیستامین دی هیدرو کلرید Histamine Dihydrochloride 
2181هیستامین دی فسفات Histamine Diphosphate 
2182هیستامین Histamine 
2183هولمیوم AA  استاندارد Holmium AA Standard 
2184هماتروپین HBr Homatropine HBr 
2185هماتروپین متیل بروماید Homatropine methylbromide 
2186هموسالات Homosalate 
2187همو وانیلیک اسید Homovanillic Acid 
2188هموور اترو نیتریل Homoveratronitrile 
2189هپکینs-ول ،معرف, Beندیctss مودیfیکaتیون Hopkins-Cole Reagent, Benedicts's Modification 
2190هورهاند ،رایحه Horehound Flavor 
2191Horسکheستnut عصاره, 4:1 ،پودر Horsechestnut Extract, 4:1, Powder 
2192هیالورونیک اسید, سدیم نمک Hyaluronic Acid, Sodium Salt 
2193هیالورونیداز Hyaluronidase 
2194هیدرالازین هیدروکلریک اسید Hydralazine HCl 
2195هیدرازین دی هیدرو کلرید Hydrazine dihydrochloride 
2196هیدرازین هیدرات Hydrazine hydrate 
2197هیدرازین سولفات Hydrazine sulfate 
2198هیدرازین Hydrazine 
2199هیدرو برومیک اسید, 33% ،محلول دراستیک اسید Hydrobromic Acid, 33% Solution in AceticAcid 
2200هیدرو برومیک اسید, 48% Hydrobromic acid, 48% 
2201 هیدروکلریک اسید, 0.01N Hydrochloric Acid, 0.01N 
2202 هیدروکلریک اسید, 0.1N ین IPA Hydrochloric Acid, 0.1N in IPA 
2203 هیدروکلریک اسید, 0.1N Hydrochloric Acid, 0.1N 
2204 هیدروکلریک اسید, 0.02N Hydrochloric Acid, 0.02N 
2205 هیدروکلریک اسید, 0.2N Hydrochloric Acid, 0.2N 
2206 هیدروکلریک اسید, 0.05N Hydrochloric Acid, 0.05N 
2207 هیدروکلریک اسید, 0.5 N ین متانول Hydrochloric Acid, 0.5 N in Methanol 
2208 هیدروکلریک اسید, 0.5N ین IPA Hydrochloric Acid, 0.5N in IPA 
2209 هیدروکلریک اسید, 0.5N Hydrochloric Acid, 0.5N 
2210 هیدروکلریک اسید, 0.6N Hydrochloric Acid, 0.6N 
2211 هیدروکلریک اسید, 0.25N Hydrochloric Acid, 0.25N 
2212 هیدروکلریک اسید, 1.00N Hydrochloric Acid, 1.00N 
2213 هیدروکلریک اسید, 1% Hydrochloric acid, 1% 
2214 هیدروکلریک اسید, 2% (1 + 49) Hydrochloric Acid, 2% (1 + 49) 
2215 هیدروکلریک اسید, 2N Hydrochloric Acid, 2N 
2216 هیدروکلریک اسید, 5.0N Hydrochloric Acid, 5.0N 
2217 هیدروکلریک اسید, 5% (1+19) Hydrochloric Acid, 5% (1+19) 
2218 هیدروکلریک اسید, 6.0N Hydrochloric Acid, 6.0N 
2219 هیدروکلریک اسید, 6.25N Hydrochloric Acid, 6.25N 
2220 هیدروکلریک اسید, 8 N Hydrochloric Acid, 8 N 
2221 هیدروکلریک اسید, 10% Hydrochloric acid, 10% 
2222 هیدروکلریک اسید, 20 درجه Be Hydrochloric acid, 20 deg. Be 
2223 هیدروکلریک اسید, 20%(v/v) Hydrochloric acid, 20%(v/v) 
2224 هیدروکلریک اسید, 25% Hydrochloric acid, 25% 
2225 هیدروکلریک اسید, 30% Hydrochloric Acid, 30% 
2226 هیدروکلریک اسید, 33.3% Hydrochloric Acid, 33.3% 
2227 هیدروکلریک اسید, 37% Hydrochloric acid, 37% 
2228 هیدروکلریک اسید, 50% Hydrochloric Acid, 50% 
2229 هیدروکلریک اسید Hydrochloric acid 
2230هیدرو کلروزی آزید Hydrochlorothiazide 
2231هیدرو سین نامیک اسید Hydrocinnamic Acid 
2232هیدرو کورتیزون استات Hydrocortisone acetate 
2233هیدرو کورتیزون Hydrocortisone 
2234هیدروکورتوزین سدیم فسفات Hydrocortosine Sodium Phosphate 
2235هیدرو فلوریک اسید, 48% - 52% Hydrofluoric Acid, 48% - 52% 
2236هیدرو فلوریک اسید, 48% Hydrofluoric Acid, 48% 
2237هیدرو فلوریک اسید, 49% Hydrofluoric Acid, 49% 
2238هیدروژن بروماید, 33% ،محلول دراستیک اسید Hydrogen bromide, 33% Solution in AceticAcid 
2239هیدروژن پراکسید - 3% Hydrogen Peroxide - 3% 
2240هیدروژن پراکسید - 4% Hydrogen Peroxide - 4% 
2241هیدروژن پراکسید - 5% Hydrogen Peroxide - 5% 
2242هیدروژن پراکسید 30% Hydrogen Peroxide 30% 
2243هیدروژن پراکسید 35% Hydrogen Peroxide 35% 
2244هیدروژن پراکسید, 50% Hydrogen Peroxide, 50% 
2245هیدرو کینون Hydroquinone 
2246هیدروکسو کوبالامین Hydroxocobalamin 
2247 هیدروکسی کلرو کوئین سولفات Hydroxychloroquine Sulfate 
2248هیدروگزیل آمین- 50% Hydroxylamine - 50% 
2249هیدروگزیل آمین هیدرو کلرید, 10% (w/ w) آبدار Hydroxylamine Hydrochloride, 10% (w/ w)Aqueous 
2250هیدروگزیل آمین هیدرو کلرید Hydroxylamine hydrochloride 
2251هیدروگزیل آمین نیترات - 18% Hydroxylamine Nitrate - 18% 
2252هیدروگزیل آمین فسفات نمک (3:1) Hydroxylamine phosphate salt (3:1) 
2253هیدروگزیل آمین سولفات Hydroxylamine sulfate 
2254 هیدروکسی نفتول بلو دی سدیم نمک Hydroxynaphthol blue disodium salt 
2255 هیدروکسی پروپیل سلولز Hydroxypropyl cellulose 
2256 هیدروکسی کویینولین, 2% Hydroxyquinoline, 2% 
2257 هیدروکسی اوره Hydroxyurea 
2258 هیدروکسیزین هیدروکلریک اسید Hydroxyzine HCl 
2259 هیدروکسیزین پاموات Hydroxyzine pamoate 
2260هیوکسی آمین هیدرو بروماید Hyoscyamine Hydrobromide 
2261هیوکسی آمین سولفات Hyoscyamine sulfate 
2262هیوکسی آمین Hyoscyamine 
2263ایبوپرفن والارت Ibuprofen 
2264ایچتامول Ichtammol 
2265یکP ینستریومنت Check ICP Instrument Check 
2266یکP-MS کالیبراسیون  استاندارد ،محلول V ICP-MS Calibration Standard Solution V 
2267یکP-MS کالیبراسیون استاندارد. - ،محلول II, قلیایی, قلیایی, نون- ترانسیشن گروپ ICP-MS Calibration Std. - Solution II, Alkali,Alkaline, Non-transition Group 
2268یدbنون Idebenone 
2269یدکس یوریدین Idoxuridine 
2270ایگپال کا-630 Igepal CA-630 
2271ایگپال کا-720 Igepal CA-720 
2272ایمیدیازول Imidazole 
2273ایمید اوره Imidurea 
2274ایمینودی استیک اسید Iminodiacetic Acid 
2275ایمپیر آمین  هیدروکلریک اسید Imipramine HCl 
2276ایمرژن ،روغن, 150 CS Immersion Oil, 150 CS 
2277ایمرژن ،روغن, 1250 CS Immersion Oil, 1250 CS 
2278ایندap آمید Indapamide 
2279ایندeن Indene 
2280ایندیگو کارمین Indigo carmine 
2281ایندیگو Indigo 
2282یندیوم AA  استاندارد Indium AA Standard 
2283یندیوم اکسید, 99.99% Indium Oxide, 99.99% 
2284یندیوم Indium 
2285ایندو سیانینسبز Indocyanine green 
2286ایندول-3- استیک اسید Indole-3-acetic acid 
2287ایندول-3- بوتیریک اسید Indole-3-butyric acid 
2288ایندول-3- کربiنول Indole-3-carbinol 
2289ایندول Indole 
2290ایندو متاسین Indomethacin 
2291ایندو فنول بلو Indophenol blue 
2292ایندو فنول, سدیم نمک Indophenol, sodium salt 
2293اینوزین Inosine 
2294اینوسیتول هگزا نیکوتینات Inositol hexanicotinate 
2295اینوسیتول هگزا فسفات کلسیم نمک Inositol Hexaphosphate Calcium salt 
2296اینوسیتول هگزا فسفریک اسید, 40-50 wt % ،محلول Inositol Hexaphosphoric Acid, 40-50 wt %Solution 
2297اینوسیتول Inositol 
2298انسولین, انسان Insulin, Human 
2299اینولین Inulin 
2300یدیک اسید Iodic acid 
2301یدین, 0.2 N Iodine, 0.2 N 
2302یدین, 1% ( الکلیک ) Iodine, 1% (alcoholic) 
2303یدین منو کلرید Iodine monochloride 
2304یدین پنت اکسید Iodine Pentoxide 
2305یدین پتاسیم یدید TS Iodine Potassium Iodide TS 
2306یدین ،محلول, 0.1N Iodine Solution, 0.1N 
2307یدین ،محلول, 0.02N Iodine Solution, 0.02N 
2308یدین ،محلول, 0.025N Iodine Solution, 0.025N 
2309یدین ،محلول, 0.0282N Iodine Solution, 0.0282N 
2310یدین ،محلول, 2% Iodine Solution, 2% 
2311یدین ،محلول, 5% Iodine Solution, 5% 
2312یدین تینکاتر, 2% Iodine Tincture, 2% 
2313یدین تینکاتر, 7% Iodine Tincture, 7% 
2314یدین Iodine 
2315یدو استیک اسید, سدیم نمک Iodoacetic acid, sodium salt 
2316یدو استیک اسید Iodoacetic acid 
2317یدو بنزن دی استات Iodobenzene Diacetate 
2318یدو بنزن Iodobenzene 
2319یدوفرم Iodoform 
2320یدو نیترو تترازولیوم بنفش Iodonitrotetrazolium violet 
2321یدوکوینول Iodoquinol 
2322Ipeکاک شربت Ipecac syrup 
2323Iپرaتروpiیوم بروماید منوهیدرات Ipratropium bromide monohydrate 
2324ایریدیوم AA  استاندارد Iridium AA Standard 
2325ایریدیوم (IV) اکسید Iridium (IV) Oxide 
2326آهن AA  استاندارد Iron AA Standard 
2327آهنمتال ،پودر,ردیوسد Iron Metal, powder, reduced 
2328آهنمتال Iron Metal 
2329آهن پپتونات Iron Peptonate 
2330ایزو- پنتانوئیک اسید iso-Pentanoic Acid 
2331ایزوآمیل استات Isoamyl acetate 
2332ایزوآمیل الکل Isoamyl alcohol 
2333ایزوآمیل نیتریل Isoamyl nitrite 
2334ایزو بوتیل استات Isobutyl acetate 
2335ایزو بوتیل الکل Isobutyl alcohol 
2336ایزو بوتیل ایزو بوتیرات Isobutyl Isobutyrate 
2337ایزو بوتیر آمید Isobutyramide 
2338ایزو بوتیریک اسید Isobutyric Acid 
2339ایزو فلاوونs Isoflavones 
2340ایزو متپتن ماکات Isometheptene Mucate 
2341ایزو