نمایش از 21 شهریور 1391
پرینت

تعریف

 قابليت هاي نرم افزارهاي فرا ايمن + ويديو

فرض کنید می خواهیم فردی را به عنوان نیروی آتش نشان در شرکت خود استخدام کنیم، بدون شک یکی از ویژگی های مهم، جسور بودن و خونسرد بودن فرد جهت تخصیص این شغل به وی می باشد. حال سنجش این ویژگی های روانی کار آسانی به نظر نمی رسد. پرسشنامه معتبر 16 عاملی شخصیتی کتل یک پرسشنامه استاندارد جهانی است که روایی و پایایی آن در ایران نیز تست شده است و می تواند با دقت بسیار بالایی ابعاد زیادی از ویژگی های شخصیتی افراد را مشخص کند.

از طرفی ارتباط برقرار کردن در محیط کار، خانه و سایر محیط ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه برقراری یک ارتباط موفق، شناخت شخصیت همدیگر می باشد. عامل بسیاری از ناملایمتی ها در محیط خانه و کار را می توان در اثر عدم شناخت شخصیت همدیگر دانست. اگر به فکر داشتن محیط کاری آرام و با بازده بالا هستید، ما آزمون 16 عاملی کتل را به شما پیشنهاد می کنیم.

فرا ایمن با طراحی نرم افزار قدرتمند و فارسی ®FaraCattell ، سرعت و دقت اجرای این آزمون را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشیده است.

دانلود نمونه گزارش نرم افزار ®FaraCattell

نرم افزار ®FaraCattell انحصارآ در اختیار شرکت فرا ایمن می باشد. در این نمونه گزارش می توانید سایر ویژگی های شخصیتی ای را که این آزمون می تواند مشخص کند را مشاهده کنید.

 

بیشتر

 

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

Sixteen personality factor Questionnaire (16PF)

ریموند کتل (1973)، شخصیت را از بین ابعاد مختلف آن به 16 بعد اساسی که آنها را صفات عمقی نامید کاهش داد و با استفاده از روش تحلیل عوامل، پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی را در 5 فرم A،B،C،D و E ساخت که بر اساس آن می توان ارزیابی کاملی از شخصیت هر فرد، به دست آورد. وی به هر عامل 2 نمره داده است یکی برای نمره های بالا و دیگری برای نمره های پایین (اتکینسون و هیلگارد،1983).

16PF یک پرسشنامه با قابلیت نمره گذاری عینی است که بر مبنای پژوهش های بنیادی در روان شناسی جهت فراهم آوردن کامل ترین پوشش شخصیت ممکن در یک زمان کوتاه تهیه شده است. این پرسشنامه در مطالعات بسیار زیادی جهت ارزیابی و بررسی ویژگی های شخصیتی به کار گرفته شده است (ماهلر 1975، تی سنگ1973 ، شالمن و کارپنتر1982، سربان و کاتر 1975، ابر 1975،راس1971، ترابیاس 1973، هاریس و بودن 1978، اسپرسون 1991و1992؛ به نقل از عبادی 1382).

 16PF به زبان های مختلف ترجمه شده است و مطالعات بین فرهنگی در اروپای شرقی، خاورمیانه، استرالیا و کانادا صورت گرفته و پژوهش های مختلف روایی آزمون را نشان داده است (عبادی،1382).

“کتل” این پرسشنامه را با استفاده از فهرست صفات شخصیت که توسط آلپورت و اودبرت (1936) از ادبیات روان شناسی و روانپزشکی تدوین شده بود و شامل 4505 صفت بود، تدوین کرد که در مرحله اول این صفات را به 171 رگه محدود کرد و نهایتا پس از محاسبه همبستگی متقابل این رگه ها و با استفاده از روش تحلیل عاملی آنها را به 36 بعد تقلیل داد. کتل (1975) نهایتا پس از تحلیل عاملی مجدد 16 عامل متمایز را تبیین کرد و به عنوان پرسشنامه 16 عاملی کتل (16PF) مطرح ساخت.

 

اجرا

 

این تست 187 سوال دارد. بنابراین وقت و حوصله ی کافی جهت انجام تست می طلبد. اگرچه بعد از اجرای تست، از نتایج آن شگفت زده خواهید شد!

 

اعتبارسنجی

در ایران

در ایران برزگر (1375) این پرسشنامه را در مورد 910 نفر از دانش آموزات دختر و پسر پایه دوم و سوم دبیرستان های شیراز هنجار یابی نموده است. متوسط میزان ضریب اعتبار به دست آمده با روش آزمون ـ آزمون مجدد با فاصله زمانی دو هفته برابر با 0.65  و با فاصله زمانی سه ماه ، 0.52 با روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برابر  0.54 گزارش کرده است که با ظرایب گزارش شده در تحقیقات دیگر هم خوانی دارد (اصغری، 1380).

در خارج از کشور

در مورد اعتبار پرسشنامه کتل، با چندین روش اعتبار آن محاسبه شده که همگی نشان دهنده اعتبار بسیار بالای این پرسشنامه می باشد. برای نمونه ضریب اعتبار پرسشنامه با روش آزمون ـ آزمون مجددبا فاصله 2 هفته در مورد آزمودنی های کانادایی و آمریکایی بترتیب بدین گونه است: 0.51 و A=0.86 ، 0.58  و B=0.79، 0.78 و C=0.83، 0.79 و E=0.83، 0.79  و F=0.90 ،0.81 و G=0.81 ، 0.79 و H=0.92 ،0.77 و I=0.90 ،0.75 و L=0.78 ، 0.70 و M=0.75 ، 0.61 و N=0.77 ، 0.79 و O=0.83 ، 0.73 و0.82=Q1 ، 0.73 و Q2=0.85 ، 0.62 و Q3=0.80 ، 0.62 و Q4=0.80 (مؤسسه سنجش توانایی، 1986، به نقل از اکبری ، 1378).

ضریب اعتبار همسانی درونی 16PF از 0.66 تا 0.86 با میانه 0.75  در دو نمونه از جمعیت عمومی و از نمونه از دانشجویان کالج و اعتبار آزمون ـ آزمون مجدد پس از دو هفته برای دانشجویان کالج از 0.69  تا 0.87  پس از دو ماه از 0.56  تا 0.79  به دست آمده است (یک هفته  0.78  ، شش ماه  0.66 ، یک سال 0.59  و شش سال 0.48) توسط شورگر (1992) گزارش شده است.

روایی پرسشنامه توسط کتل (1975) مورد تأیید قرار گرفته و از نظر وی روایی آن بسیار بالاست. همچنین مطالعات بین فرهنگی در اروپای غربی ، اروپای شرقی، خاورمیانه، استالیا و کانادا صورت گرفته و پژوهش های مختلف، روایی آن را تأیید کرده اند(کتل و همکاران، 1975).

نرم‌افزار

 

فرا ایمن با طراحی نرم افزار قدرتمند و فارسی ®FaraCattell ، سرعت و دقت اجرای این آزمون را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشیده است.

دانلود نمونه گزارش نرم افزار ®FaraCattell

نرم افزار ®FaraCattell انحصارآ در اختیار شرکت فرا ایمن می باشد.

اطلاعات بیشتر: روش های اجرای آزمون ها  

 

منابع‌و‌ماخذ

 

Cattell, R.B. (1975). Personality and motivation structure and measurement. Newyork: Harcourt, Brace and World.

Clark,W.L. & Blackwell,T.L. (2007). 16PF (5th Edition) personal career development profile (2000). Rehabilitation Counseling Bulletin.50( 4).247-250

Harris, J.E., Bolden, J.L. (978). An activity group experience for disengaged elderly persons. Journal of Counseling Psychology.62,325-328

Muhler, T.J. (1975). Use of the 16PF with mentally retarded adults. Measurement and Education in Guidance.8(1),26-28

Ross, C.F.S. (1971). Comparison of hospital and prison alcoholics. British Journal of Psychiatry.118(572), 75-78

Schuerger, J.M. (1992). The sixteen personality factor questionnaire and its junior versions. Journal of Counseling and Development: JCD.71(2).231-244

Schulman, M.S.; Carpenter, J.G. (1982). Predicting job satisfaction and performance witn the 16PF: A nursing personal study. Second International conference on the 16PF test. Proceedings, Champaign.

Serban, G., Katz, G. (1975). Schizophrenic performance on form E of Cattell's 16PF test. Journal of personality assessment.39(2),169-177

Spirrison, C.L. (1991). The sixteen personality factor questionnaire-form E: experimental norms for mentally retarded adults. Psychological reports 68(33), 1219-1222

Spirrison, C.L. (1992). Validity of the 16 PF-E ex£erimental norms for adults with mental retardation. Psychological reports .70(3), 1200-1202

Trybus, R.J. (1973). Personality assessment entering gearing impaired college students using the 16PF form E. Journal of Rehabilitation of the Deaf.6(3),34-40

Tseng, M.S. (1973). Factors differentiating trainable mentally deficient from phYSICally handicapped clients in vocational rehabilitation settings. Rehabilitation Litrerature.34,l27-168 .

 

 

دانلود‌پرسشنامه

 

دانلود پرسشنامه تست شخصیتی 16 عاملی کتل به فرمت اکسل (نیاز به اکسل 2007 یا بالاتر)

اگر در باز کردن این فایل اکسل مشکلی دارید و یا نمی توانید گزینه ها را انتخاب کنید، اینجا را کلیک کنید.

دانلود پرسشنامه 16 عاملی کتل به فرمت PDF

دانلود پاسخنامه تست 16 عاملی کتل به فرمت PDF

 

ورود به سایت

جستجو در سايت

ثبت نام در سايت

كد QR تماس با ما

اگر بر روي موبايل خود نرم افزار باركدخوان داريد، كد زير را اسكن كنيد و اطلاعات تماس ما را ذخيره نماييد.


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.