پرینت

توصيه مي كنيم ابتدا خريد خود را به صورت جمعي و در يك پكيج جامع از  فروشگاه اينترنتي MSDS فارسي انجام دهيد! اگر به هر دليل اصرار به تهيه ي MSDS به صورت تكي و يا درخواست به صورت ليست MSDS داريد، از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

  توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

فرمت های موجود MSDS کدامند؟

دانلود نمونه فرمت پیشرفته MSDS

دانلود یک نمونه MSDS فارسی به فرمت ساده

نمونه فرمت پیشرفته تدوین شده به صورت اختصاصی

 روش سفارش MSDS

 

کد محصول   نام MSDS فارسینام MSDS به انگلیسی
2001فرم  آلدهید, 8% (v/v) Formaldehyde, 8% (v/v) 
2002فرم  آلدهید, 10%خنثی شده  و بافری Formaldehyde, 10% Neutralized and Buffered 
2003فرم  آلدهید, 10% (v/v) Formaldehyde, 10% (v/v) 
2004فرم  آلدهید, 10% (v/v)خنثی شده Formaldehyde, 10% (v/v) Neutralized 
2005فرم  آلدهید 37% ،محلول Formaldehyde 37% solution 
2006فرم  آلدهید ،محلول, معرف, ACS Formaldehyde Solution, Reagnt, ACS 
2007فرم آمید Formamide 
2008فرمامیدین استات Formamidine acetate 
2009فرمیک اسید, 85%, F.C.C Formic acid, 85%, F.C.C 
2010فرمیک اسید, 88% ،معرف A.C.S Formic acid, 88% Reagent A.C.S 
2011فرمیک اسید, 90%, تکنیکال Formic acid, 90%, Technical 
2012فرمیک اسید, 96% ،معرف A.C.S Formic acid, 96% Reagent A.C.S 
2013فورسکولین Forskolin 
2014فولرز ارث Fuller's Earth 
2015فو ماریک اسید Fumaric acid 
2016فامونیسین B1 Fumonisin B1 
2017فامونیسین B2 Fumonisin B2 
2018فوران Furan 
2019فورازولیدون Furazolidone 
2020فور فوریل الکل Furfuryl Alcohol 
2021فوریلدی اکسیم Furildioxime 
2022فورو سمیde Furosemide 
2023گاباپنتین Gabapentin 
2024گادلینیوم AA  استاندارد Gadolinium AA Standard 
2025گالیک اسید انهیدروس Gallic acid anhydrous 
2026گالیک اسید منوهیدرات Gallic acid monohydrate 
2027گالیوم AA  استاندارد Gallium AA Standard 
2028گاما- سیکلو دکسترین gamma-Cyclodextrin 
2029گاما-اوریزانول Gamma-Oryzanol 
2030گارسینیا گامبوجیا عصاره ،پودر Garcinia Cambogia Extract Powder 
2031گارلیک (سیر) عصاره ،پودر 100:1 Garlic Extract Powder 100:1 
2032گارلیک (سیر) ،روغن Garlic oil 
2033ژلاتین ،پودر, N.F Gelatin Powder, N.F 
2034ژلاتین ،پودر Gelatin Powder 
2035ژلان ،صمغ Gellan gum 
2036جم فیبروزیل Gemfibrozil 
2037جنستئین Genistein 
2038جنتامایسین سولفات Gentamycin sulfate 
2039جنتیان بنفش, 0.1% در گلاسیال استیک اسید Gentian Violet, 0.1% in Glacial Acetic Acid 
2040جنتیان بنفش, 1% Gentian Violet, 1% 
2041جنتیان بنفش, 1% ( الکلیک ) Gentian Violet, 1% (Alcoholic) 
2042جنتیان بنفش, 2% Gentian Violet, 2% 
2043جنتیان بنفش, 2% ( الکلیک ) Gentian Violet, 2% (Alcoholic) 
2044جنتیان بنفش - هاکر Gentian Violet - Hucker 
2045جنتیان بنفش,یو اس پی Gentian Violet, USP 
2046گرانیول Geraniol 
2047گرانییوم ،روغن,  نوع چینی  Geranium Oil, Chinese type 
2048گرانییوم ،روغن Geranium oil 
2049ژرمانیوم AA  استاندارد Germanium AA Standard 
2050ژرمانیوم سسکوئی اکسید Germanium sesquioxide 
2051ژرمانیوم تترا کلرید Germanium Tetrachloride 
2052قاتی ،صمغ Ghatti gum 
2053گیبرللیک اسید, پتاسیم نمک Gibberellic acid, potassium salt 
2054گیبرللیک اسید Gibberellic acid 
2055ژمسا استین -استوک Giemsa Stain - Stock 
2056ژمسا استین Giemsa Stain 
2057گینگر ،روغن Ginger oil 
2058گینگر روت عصاره, 4:1 ،پودر Ginger Root Extract, 4:1, Powder 
2059گینگر روت عصاره, 5% گینگرولs Ginger Root Extract, 5% Gingerols 
2060جینکگوبیلبا Ginkgo Biloba 
2061جین سنگ( کره ای ) ،پودر, 40-80 مش Ginseng (Korean), Powder, 40-80 mesh 
2062جین سنگ،پودر( کره ای ) Ginseng Powder(Korean) 
2063گیراردز ،معرف T Girard's Reagent T 
2064پشم شیشه Glass wool 
2065گلیپیزید Glipizide 
2066گلوکومانان,  چینی Glucomannan, Chinese 
2067گلوکومانان Glucomannan 
2068گلوکونیک اسید, 50% Gluconic Acid, 50% 
2069گلوکز-6- فسفات, دی سدیم نمک Glucose-6-phosphate, Disodium Salt 
2070گلوتار  آلدهید ،محلول, 24% Glutaraldehyde Solution, 24% 
2071گلوتار  آلدهید ،محلول, 50% Glutaraldehyde Solution, 50% 
2072گلوتاریک اسید Glutaric acid 
2073گلوتا تیون, اکسیدایزد هیدرات Glutathione, oxidized hydrate 
2074گلوتاتیون Glutathione 
2075گلوتن Gluten 
2076گلی بورید Glyburide 
2077گلیسرین 50% Glycerin 50% 
2078گلیسرین Glycerin 
2079گلیسروl فرمال Glycerol Formal 
2080گلیسریل بهنات Glyceryl Behenate 
2081گلیسریل منو-p- آمینو بنزوات Glyceryl mono-p-aminobenzoate 
2082گلیسریل منو اولئات Glyceryl monooleate 
2083گلیسریل منو ستارات Glyceryl Monostearate 
2084گلایک ایدول Glycidol 
2085گلیسین, 20% Glycine, 20% 
2086گلیسین, سدیم نمک هیدرات 99% Glycine, Sodium Salt Hydrate 99% 
2087گلیسین Glycine 
2088گلایکوژن Glycogen 
2089گلیکولیک اسید, 70% Glycolic acid, 70% 
2090گلیکولیک اسید Glycolic acid 
2091گلایکوپیرولات Glycopyrrolate 
2092گلایکیل گلیسین Glycylglycine 
2093گلایکیریزیک اسید Glycyrrhizic Acid 
2094گلی اکسال,40% Glyoxal,40% 
2095گلی اکسال- سدیم بی سولفیت, هیدرات Glyoxal-Sodium Bisulfite, Hydrate 
2096گلی اگزیلیک اسید, منوهیدرات Glyoxylic Acid, Monohydrate 
2097طلا AA  استاندارد Gold AA Standard 
2098طلا کلرید Gold chloride 
2099طلا F ،روغن, 0.1mm Gold Foil, 0.1mm 
2100طلا (I) یدید Gold (I) Iodide 
2101طلا (III) اکسید Gold (III) Oxide 
2102طلا پتاسیم سیانید Gold potassium cyanide 
2103طلا ،پودر Gold Powder 
2104طلا سدیم تیو مالات Gold sodium thiomalate 
2105طلا سیم, 0.010" Gold Wire, 0.010" 
2106طلا سیم, 0.020 Gold Wire, 0.020 
2107طلا سیم, 0.025 mm Gold Wire, 0.025 mm 
2108طلا سیم, 0.040 Gold Wire, 0.040 
2109طلا سیم, .005 Gold Wire, .005 
2110گرامز یدین ،محلول Gram's Iodine Solution 
2111گرامیسیددین Gramicidin D 
2112 انگور کنستانتره (طعم) Grape Concentrate (Flavor) 
2113 انگور ،رایحه, مصنوعی Grape Flavor, Artifical 
2114 انگور ،رایحه, کنستانتره,بی رنگ Grape, Flavor, Concentrate, Colorless 
2115 انگور سید عصاره, 95% ،پودر Grape Seed Extract, 95% Powder 
2116 انگور سید ،روغن Grape Seed Oil 
2117 انگور فرویت عصاره, 40:1 ،پودر Grapefruit Extract, 40:1, Powder 
2118 انگور فرویت ،روغن Grapefruit oil 
2119گرافیت Graphite 
2120سبز سوپ تینکاتر Green Soap Tincture 
2121چای سبز عصاره Green Tea Extract 
2122چای سبز ،پودر Green Tea Powder 
2123گریسئوفولوین Griseofulvin 
2124گوایاک ،صمغ Guaiac gum 
2125گوایاکول Guaiacol 
2126گوای فن والارتسین Guaifenesin 
2127گوانتیدین منو سولفات Guanethidine Monosulfate 
2128گوانیدین کربنات Guanidine carbonate 
2129گوانیدین هیدرو کلرید Guanidine hydrochloride 
2130گوانیدین نیترات Guanidine nitrate 
2131گوانیدین تیو سیانات Guanidine thiocyanate 
2132گوانین هیدرو کلرید Guanine Hydrochloride 
2133گوانین Guanine 
2134گوانوزین-3,5-سیکلیک منو فسفات, سدیم نمک Guanosine-3,5'-cyclic Monophosphate,Sodium Salt 
2135گوانوزین 5- تری فسفات دی سدیم نمک, هیدرات Guanosine 5'-Triphosphate Disodium Salt, Hydrate 
2136گوانوزین Guanosine 
2137گوار ،صمغ Guar gum 
2138گوارانا عصاره, 30% کافئین ،پودر Guarana Extract, 30% Caffeine, Powder 
2139گوارانا ،پودر, 40-80 Guarana Powder, 40-80 
2140گوگول  استاندارد ،عصاره, 10% ،پودر Guggul Standard Extact, 10% Powder 
2141ژیمنما سیلوستره،پودر Gymnema Sylvestrie Powder 
2142هافنییوم AA  استاندارد Hafnium AA Standard 
2143هلزون Halazone 
2144هالوپریدول Haloperidol 
2145اچ بی تی یو HBTU 
2146هکوژنین استات Hecogenin acetate 
2147هماتین Hematein 
2148هماتین Hematin 
2149همات اگزیلین,هاریس ،محلول Hematoxylin, Harris Solution 
2150همات اگزیلین Hematoxylin 
2151همیn, بووین Hemin, bovine 
2152هموگلوبین, بووین ،پودر Hemoglobin, Bovine, powder 
2153هنگارگرانولز,ساده Hengar Granules, Plain 
2154هپارین لیتیوم نمک Heparin Lithium Salt 
2155هپارین سدیم Heparin sodium 
2156هپس, سدیم نمک HEPES, Sodium salt 
2157هپس HEPES 
2158هپس HEPPS 
2159هپتا دکان Heptadecane 
2160هپتا فلورو بوتیریک انهیدرید Heptafluorobutyric Anhydride 
2161هپت  آلدهید Heptaldehyde 
2162هپتانوئیک اسید Heptanoic Acid 
2163هپتانول Heptanol 
2164هسپریدین Hesperidin 
2165هگزا کلرو فن Hexachlorophene 
2166هگزا کلرو پروپن Hexachloropropene 
2167هگزاکوسان Hexacosane 
2168هگزا دکان Hexadecane 
2169هگزا دکیل تری متیل آمونیوم  کلرید Hexadecyltrimethylammonium Chloride 
2170هگزا متیل-1,1,1,3,3,3 دی سیلازن Hexamethyl-1,1,1,3,3,3 disilazane 
2171هگزا متیل دی سیلاکسان Hexamethyldisiloxane 
2172هگزا ندی آمین, 70% Hexanediamine, 70% 
2173هگزان Hexanes 
2174هگزانوئیک اسید, سدیم نمک Hexanoic Acid, Sodium Salt 
2175هگزانوئیک اسید Hexanoic acid 
2176هگزانول Hexanol 
2177هگزیل آمین Hexylamine 
2178هگزیلن گلیکول Hexylene Glycol 
2179هیپیوریک اسید Hippuric acid 
2180هیستامین دی هیدرو کلرید Histamine Dihydrochloride 
2181هیستامین دی فسفات Histamine Diphosphate 
2182هیستامین Histamine 
2183هولمیوم AA  استاندارد Holmium AA Standard 
2184هماتروپین HBr Homatropine HBr 
2185هماتروپین متیل بروماید Homatropine methylbromide 
2186هموسالات Homosalate 
2187همو وانیلیک اسید Homovanillic Acid 
2188هموور اترو نیتریل Homoveratronitrile 
2189هپکینs-ول ،معرف, Beندیctss مودیfیکaتیون Hopkins-Cole Reagent, Benedicts's Modification 
2190هورهاند ،رایحه Horehound Flavor 
2191Horسکheستnut عصاره, 4:1 ،پودر Horsechestnut Extract, 4:1, Powder 
2192هیالورونیک اسید, سدیم نمک Hyaluronic Acid, Sodium Salt 
2193هیالورونیداز Hyaluronidase 
2194هیدرالازین هیدروکلریک اسید Hydralazine HCl 
2195هیدرازین دی هیدرو کلرید Hydrazine dihydrochloride 
2196هیدرازین هیدرات Hydrazine hydrate 
2197هیدرازین سولفات Hydrazine sulfate 
2198هیدرازین Hydrazine 
2199هیدرو برومیک اسید, 33% ،محلول دراستیک اسید Hydrobromic Acid, 33% Solution in AceticAcid 
2200هیدرو برومیک اسید, 48% Hydrobromic acid, 48% 
2201 هیدروکلریک اسید, 0.01N Hydrochloric Acid, 0.01N 
2202 هیدروکلریک اسید, 0.1N ین IPA Hydrochloric Acid, 0.1N in IPA 
2203 هیدروکلریک اسید, 0.1N Hydrochloric Acid, 0.1N 
2204 هیدروکلریک اسید, 0.02N Hydrochloric Acid, 0.02N 
2205 هیدروکلریک اسید, 0.2N Hydrochloric Acid, 0.2N 
2206 هیدروکلریک اسید, 0.05N Hydrochloric Acid, 0.05N 
2207 هیدروکلریک اسید, 0.5 N ین متانول Hydrochloric Acid, 0.5 N in Methanol 
2208 هیدروکلریک اسید, 0.5N ین IPA Hydrochloric Acid, 0.5N in IPA 
2209 هیدروکلریک اسید, 0.5N Hydrochloric Acid, 0.5N 
2210 هیدروکلریک اسید, 0.6N Hydrochloric Acid, 0.6N 
2211 هیدروکلریک اسید, 0.25N Hydrochloric Acid, 0.25N 
2212 هیدروکلریک اسید, 1.00N Hydrochloric Acid, 1.00N 
2213 هیدروکلریک اسید, 1% Hydrochloric acid, 1% 
2214 هیدروکلریک اسید, 2% (1 + 49) Hydrochloric Acid, 2% (1 + 49) 
2215 هیدروکلریک اسید, 2N Hydrochloric Acid, 2N 
2216 هیدروکلریک اسید, 5.0N Hydrochloric Acid, 5.0N 
2217 هیدروکلریک اسید, 5% (1+19) Hydrochloric Acid, 5% (1+19) 
2218 هیدروکلریک اسید, 6.0N Hydrochloric Acid, 6.0N 
2219 هیدروکلریک اسید, 6.25N Hydrochloric Acid, 6.25N 
2220 هیدروکلریک اسید, 8 N Hydrochloric Acid, 8 N 
2221 هیدروکلریک اسید, 10% Hydrochloric acid, 10% 
2222 هیدروکلریک اسید, 20 درجه Be Hydrochloric acid, 20 deg. Be 
2223 هیدروکلریک اسید, 20%(v/v) Hydrochloric acid, 20%(v/v) 
2224 هیدروکلریک اسید, 25% Hydrochloric acid, 25% 
2225 هیدروکلریک اسید, 30% Hydrochloric Acid, 30% 
2226 هیدروکلریک اسید, 33.3% Hydrochloric Acid, 33.3% 
2227 هیدروکلریک اسید, 37% Hydrochloric acid, 37% 
2228 هیدروکلریک اسید, 50% Hydrochloric Acid, 50% 
2229 هیدروکلریک اسید Hydrochloric acid 
2230هیدرو کلروزی آزید Hydrochlorothiazide 
2231هیدرو سین نامیک اسید Hydrocinnamic Acid 
2232هیدرو کورتیزون استات Hydrocortisone acetate 
2233هیدرو کورتیزون Hydrocortisone 
2234هیدروکورتوزین سدیم فسفات Hydrocortosine Sodium Phosphate 
2235هیدرو فلوریک اسید, 48% - 52% Hydrofluoric Acid, 48% - 52% 
2236هیدرو فلوریک اسید, 48% Hydrofluoric Acid, 48% 
2237هیدرو فلوریک اسید, 49% Hydrofluoric Acid, 49% 
2238هیدروژن بروماید, 33% ،محلول دراستیک اسید Hydrogen bromide, 33% Solution in AceticAcid 
2239هیدروژن پراکسید - 3% Hydrogen Peroxide - 3% 
2240هیدروژن پراکسید - 4% Hydrogen Peroxide - 4% 
2241هیدروژن پراکسید - 5% Hydrogen Peroxide - 5% 
2242هیدروژن پراکسید 30% Hydrogen Peroxide 30% 
2243هیدروژن پراکسید 35% Hydrogen Peroxide 35% 
2244هیدروژن پراکسید, 50% Hydrogen Peroxide, 50% 
2245هیدرو کینون Hydroquinone 
2246هیدروکسو کوبالامین Hydroxocobalamin 
2247 هیدروکسی کلرو کوئین سولفات Hydroxychloroquine Sulfate 
2248هیدروگزیل آمین- 50% Hydroxylamine - 50% 
2249هیدروگزیل آمین هیدرو کلرید, 10% (w/ w) آبدار Hydroxylamine Hydrochloride, 10% (w/ w)Aqueous 
2250هیدروگزیل آمین هیدرو کلرید Hydroxylamine hydrochloride 
2251هیدروگزیل آمین نیترات - 18% Hydroxylamine Nitrate - 18% 
2252هیدروگزیل آمین فسفات نمک (3:1) Hydroxylamine phosphate salt (3:1) 
2253هیدروگزیل آمین سولفات Hydroxylamine sulfate 
2254 هیدروکسی نفتول بلو دی سدیم نمک Hydroxynaphthol blue disodium salt 
2255 هیدروکسی پروپیل سلولز Hydroxypropyl cellulose 
2256 هیدروکسی کویینولین, 2% Hydroxyquinoline, 2% 
2257 هیدروکسی اوره Hydroxyurea 
2258 هیدروکسیزین هیدروکلریک اسید Hydroxyzine HCl 
2259 هیدروکسیزین پاموات Hydroxyzine pamoate 
2260هیوکسی آمین هیدرو بروماید Hyoscyamine Hydrobromide 
2261هیوکسی آمین سولفات Hyoscyamine sulfate 
2262هیوکسی آمین Hyoscyamine 
2263ایبوپرفن والارت Ibuprofen 
2264ایچتامول Ichtammol 
2265یکP ینستریومنت Check ICP Instrument Check 
2266یکP-MS کالیبراسیون  استاندارد ،محلول V ICP-MS Calibration Standard Solution V 
2267یکP-MS کالیبراسیون استاندارد. - ،محلول II, قلیایی, قلیایی, نون- ترانسیشن گروپ ICP-MS Calibration Std. - Solution II, Alkali,Alkaline, Non-transition Group 
2268یدbنون Idebenone 
2269یدکس یوریدین Idoxuridine 
2270ایگپال کا-630 Igepal CA-630 
2271ایگپال کا-720 Igepal CA-720 
2272ایمیدیازول Imidazole 
2273ایمید اوره Imidurea 
2274ایمینودی استیک اسید Iminodiacetic Acid 
2275ایمپیر آمین  هیدروکلریک اسید Imipramine HCl 
2276ایمرژن ،روغن, 150 CS Immersion Oil, 150 CS 
2277ایمرژن ،روغن, 1250 CS Immersion Oil, 1250 CS 
2278ایندap آمید Indapamide 
2279ایندeن Indene 
2280ایندیگو کارمین Indigo carmine 
2281ایندیگو Indigo 
2282یندیوم AA  استاندارد Indium AA Standard 
2283یندیوم اکسید, 99.99% Indium Oxide, 99.99% 
2284یندیوم Indium 
2285ایندو سیانینسبز Indocyanine green 
2286ایندول-3- استیک اسید Indole-3-acetic acid 
2287ایندول-3- بوتیریک اسید Indole-3-butyric acid 
2288ایندول-3- کربiنول Indole-3-carbinol 
2289ایندول Indole 
2290ایندو متاسین Indomethacin 
2291ایندو فنول بلو Indophenol blue 
2292ایندو فنول, سدیم نمک Indophenol, sodium salt 
2293اینوزین Inosine 
2294اینوسیتول هگزا نیکوتینات Inositol hexanicotinate 
2295اینوسیتول هگزا فسفات کلسیم نمک Inositol Hexaphosphate Calcium salt 
2296اینوسیتول هگزا فسفریک اسید, 40-50 wt % ،محلول Inositol Hexaphosphoric Acid, 40-50 wt %Solution 
2297اینوسیتول Inositol 
2298انسولین, انسان Insulin, Human 
2299اینولین Inulin 
2300یدیک اسید Iodic acid 
2301یدین, 0.2 N Iodine, 0.2 N 
2302یدین, 1% ( الکلیک ) Iodine, 1% (alcoholic) 
2303یدین منو کلرید Iodine monochloride 
2304یدین پنت اکسید Iodine Pentoxide 
2305یدین پتاسیم یدید TS Iodine Potassium Iodide TS 
2306یدین ،محلول, 0.1N Iodine Solution, 0.1N 
2307یدین ،محلول, 0.02N Iodine Solution, 0.02N 
2308یدین ،محلول, 0.025N Iodine Solution, 0.025N 
2309یدین ،محلول, 0.0282N Iodine Solution, 0.0282N 
2310یدین ،محلول, 2% Iodine Solution, 2% 
2311یدین ،محلول, 5% Iodine Solution, 5% 
2312یدین تینکاتر, 2% Iodine Tincture, 2% 
2313یدین تینکاتر, 7% Iodine Tincture, 7% 
2314یدین Iodine 
2315یدو استیک اسید, سدیم نمک Iodoacetic acid, sodium salt 
2316یدو استیک اسید Iodoacetic acid 
2317یدو بنزن دی استات Iodobenzene Diacetate 
2318یدو بنزن Iodobenzene 
2319یدوفرم Iodoform 
2320یدو نیترو تترازولیوم بنفش Iodonitrotetrazolium violet 
2321یدوکوینول Iodoquinol 
2322Ipeکاک شربت Ipecac syrup 
2323Iپرaتروpiیوم بروماید منوهیدرات Ipratropium bromide monohydrate 
2324ایریدیوم AA  استاندارد Iridium AA Standard 
2325ایریدیوم (IV) اکسید Iridium (IV) Oxide 
2326آهن AA  استاندارد Iron AA Standard 
2327آهنمتال ،پودر,ردیوسد Iron Metal, powder, reduced 
2328آهنمتال Iron Metal 
2329آهن پپتونات Iron Peptonate 
2330ایزو- پنتانوئیک اسید iso-Pentanoic Acid 
2331ایزوآمیل استات Isoamyl acetate 
2332ایزوآمیل الکل Isoamyl alcohol 
2333ایزوآمیل نیتریل Isoamyl nitrite 
2334ایزو بوتیل استات Isobutyl acetate 
2335ایزو بوتیل الکل Isobutyl alcohol 
2336ایزو بوتیل ایزو بوتیرات Isobutyl Isobutyrate 
2337ایزو بوتیر آمید Isobutyramide 
2338ایزو بوتیریک اسید Isobutyric Acid 
2339ایزو فلاوونs Isoflavones 
2340ایزو متپتن ماکات Isometheptene Mucate 
2341ایزونیازید Isoniazid 
2342ایزو نیکوتینیک اسید Isonicotinic Acid 
2343ایزو پنتان Isopentane 
2344ایزوپرن Isoprene 
2345ایزوپروپ آمید یدید Isopropamide Iodide 
2346ایزو پروپیل استات Isopropyl acetate 
2347ایزو پروپیل الکل, 10% Isopropyl Alcohol, 10% 
2348ایزو پروپیل الکل, 70% Isopropyl Alcohol, 70% 
2349ایزو پروپیل الکل, 99% Isopropyl alcohol, 99% 
2350ایزو پروپیل الکل Isopropyl alcohol 
2351ایزو پروپیل- بتا-D- تیو گالاکتو پیرانوسید Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside 
2352ایزو پروپیل اتر Isopropyl ether 
2353ایزو پروپیل میریستات Isopropyl myristate 
2354ایزو پروپیل پالمیتات Isopropyl palmitate 
2355ایزو پروپیل آمین Isopropylamine 
2356ایزوپروترنول هیدروکلریک اسید Isoproterenol HCl 
2357ایزوپروترنول سولفات Isoproterenol sulfate 
2358ایزوسوربید دی متیل اتر Isosorbide dimethyl ether 
2359ایزوگزسوپرین هیدرو کلرید Isoxsuprine Hydrochloride 
2360Iتراکونازول Itraconazole 
2361یورمیcقلع Ivermectin 
2362Janus سبز B Janus green B 
2363Jasمین ،روغن Jasmine oil 
2364Jننrاستین Jenner stain 
2365Jojoba ،روغن Jojoba Oil 
2366Juنیپر ،روغن Juniper oil 
2367Juنیپر tار Juniper tar 
2368K-252a K-252a 
2369Kaempferول Kaempferol 
2370Kانامایسین سولفات Kanamycin sulfate 
2371Kaولین کلویدال ،پودر Kaolin Colloidal Powder 
2372Kaولین Kaolin 
2373Kاراya ،صمغ Karaya gum 
2374کارلفیشر ،معرف Karl Fischer Reagent 
2375Kئورi- بوتانول Kauri-Butanol 
2376کاواکاوا ،پودر Kava Kava Powder 
2377کاواکاوا روت عصاره 30% ،پودر Kava Kava Root Extract 30%, Powder 
2378کراتین ،پودر Keratin Powder 
2379کروزن Kerosene 
2380کتوکنازول Ketoconazole 
2381کتوپرو فن والارت Ketoprofen 
2382کتورولاک ترو مت آمین Ketorolac Tromethamine 
2383Kینتین Kinetin 
2384Kjeldahl ،ترکیب Kjeldahl Mixture 
2385Kojیک اسید Kojic acid 
2386Kولa Nut, 10% کافئین الkaلوئید ،پودر Kola Nut, 10% Caffeine Alkaloid Powder 
2387L-5-  هیدروکسی تریپتوفان L-5-Hydroxytryptophan 
2388L- آلانین L-Alanine 
2389L- آرابینوز L-Arabinose 
2390L- آرجینین هیدرو کلرید L-Arginine hydrochloride 
2391L- آرجینین-L- پیرو گلوتاmات L-Arginine-L-pyroglutamate 
2392L- آرجینین L-Arginine 
2393L- آسپاراجین منوهیدرات L-asparagine monohydrate 
2394L- آسپارتیک اسید, سدیم نمک L-Aspartic acid, sodium salt 
2395L- آسپارتیک اسید L-Aspartic acid 
2396L(+)- کلسیم تارتارات هیدرات L(+)-Calcium Tartrate Hydrate 
2397L- کارنیتین هیدروکلریک اسید L-Carnitine HCl 
2398L- کارنیتین تارتارات L-Carnitine Tartrate 
2399L- کارنیتین L-Carnitine 
2400L-کارنوسین L-Carnosine 
2401L-کارvون L-Carvone 
2402L- سیترولین L-Citrulline 
2403L- سیستئین هیدروکلریک اسید منوهیدرات L-Cysteine HCl monohydrate 
2404L- سیستئین L-Cysteine 
2405L- سیستین دی هیدرو کلرید L-Cystine Dihydrochloride 
2406L- سیستین L-Cystine 
2407L-DOPA L-DOPA 
2408L-Dop آمین  هیدروکلریک اسید L-Dopamine HCl 
2409L(-) فوکوز L(-)Fucose 
2410L- گلوتامیک اسید هیدرو کلرید L-Glutamic acid hydrochloride 
2411L- گلوتامیک اسید, پتاسیم نمک L-Glutamic acid, potassium salt 
2412L- گلوتامیک اسید, سدیم نمک L-Glutamic acid, sodium salt 
2413L- گلوتامیک اسید L-Glutamic acid 
2414L-گلوتامین L-Glutamine 
2415L- هیستیدین هیدروکلریک اسید L-Histidine HCl 
2416L- هیستیدین L-Histidine 
2417L-(-)-  هیدروکسیپرولین L-(-)-Hydroxyproline 
2418L- ایزو لئوسین L-Isoleucine 
2419L-(+)-L استیک اسید L-(+)-Lactic acid 
2420L- لئوسین L-Leucine 
2421L- لیزین استات L-Lysine acetate 
2422L-(+)- لیزین هیدرات L-(+)-Lysine hydrate 
2423L- لیزین منو هیدرو کلرید L-Lysine monohydrochloride 
2424L- مالیک اسید L-Malic acid 
2425L-می تیونین سولفوکسید L-Methionine Sulfoxide 
2426L-می تیونین L-methionine 
2427L- نیکوتین L-Nicotine 
2428L- اورنیزین-a- کتو گلوتارات L-Ornithine-a-Ketoglutarate 
2429L- اورنیزین هیدروکلریک اسید L-Ornithine HCl 
2430L- فنیل آلانین L-Phenylalanine 
2431L-پرولین L-Proline 
2432L-هامنوز L-Rhamnose 
2433L- سلنوم تیونین Blنd, 5000 ug/g L-Selenomethionine Blend, 5000 ug/g 
2434L- سلنوم تیونین L-Selenomethionine 
2435L- سرین L-Serine 
2436L-تارتاریک اسید L-Tartaric acid 
2437L- تیو سیترولین L-Thiocitrulline 
2438L- تریونین L-Threonine 
2439L- تیروکسین, سدیم نمک L-Thyroxine, sodium salt 
2440L- تریپتوفان اتیل استر هیدرو کلرید L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride 
2441L- تریپتوفان L-Tryptophan 
2442L- تیروزین دی سدیم نمک L-Tyrosine Disodium Salt 
2443L- تیروزین هیدرو کلرید L-Tyrosine Hydrochloride 
2444L- تیروزین L-tyrosine 
2445L-تیراسiنول هیدرو کلرید L-Tyrosinol hydrochloride 
2446L- والین L-Valine 
2447لاکت آلبومینهیدرولیستات Lactalbumin Hydrolysate 
2448لاکت آلبومین Lactalbumin 
2449L استیک اسید, 0.1N Lactic Acid, 0.1N 
2450L استیک اسید, 85% Lactic Acid, 85% 
2451L استیک اسید, راسمیک,یو اس پی Lactic Acid, Racemic, USP 
2452لاکتوز, انهیدروس Lactose, anhydrous 
2453لاکتوز, منوهیدرات Lactose, monohydrate 
2454لاکتولوز ،محلول Lactulose Solution 
2455لاکتولوز Lactulose 
2456لمپ مشکی Lamp black 
2457لانولین ،روغن Lanolin oil 
2458لانزانوم AA  استاندارد Lanthanum AA Standard 
2459لانزانوم استات Lanthanum acetate 
2460لانزانوم کلرید Lanthanum chloride 
2461لانزانوم نیترات هگزا هیدرات Lanthanum nitrate hexahydrate 
2462لانزانوم اکسید Lanthanum oxide 
2463لارد ،روغن Lard Oil 
2464لارد,استریپت Lard, Stripped 
2465لائوریک اسید, متیل استر Lauric Acid, Methyl Ester 
2466لائوریک اسید سدیم نمک Lauric Acid Sodium Salt 
2467لائوریک اسید Lauric acid 
2468لاواندین ،روغن -ابریال Lavandin oil - Abrial 
2469لاواندر ،روغن Lavender oil 
2470سرب AA  استاندارد Lead AA Standard 
2471سرب استات 5% Lead Acetate 5% 
2472سرب استات تری هیدرات Lead acetate trihydrate 
2473سرب استات TS Lead Acetate TS 
2474سرب بروماید Lead bromide 
2475سرب کربنات, بیسیک Lead carbonate, basic 
2476سرب کربنات Lead carbonate 
2477سرب کلرید Lead chloride 
2478سرب کرومات Lead chromate 
2479سرب دی اکسید Lead dioxide 
2480سرب فلوبورات, 51% Lead Fluoborate, 51% 
2481سرب یدید Lead iodide 
2482سرب نیترات Lead nitrate 
2483سرب اکسید,رد Lead oxide, red 
2484سرب اکسید, زردرنگ Lead oxide, yellow 
2485سرب پر کلرات Lead perchlorate 
2486سرب  استاندارد - .1mg/ml Lead Standard - .1mg/ml 
2487سرب ساب استات Lead subacetate 
2488سرب سولفات Lead sulfate 
2489سرب سولفید Lead sulfide 
2490سرب Lead 
2491لیسیزیn Lecithin 
2492لیمو ،رایحه ،عصاره, خالص Lemon Flavor Extact, pure 
2493لیمو ،روغن, کالیفرنیا نوع, کلد پرسد Lemon oil, California Type, Cold Pressed 
2494لیمو ،روغن, ایتالیایی نوع, کلد پرسد Lemon oil, Italian Type, Cold Pressed 
2495لیمو ،روغن, ایتالیایی نوع Lemon oil, Italian Type 
2496لیمو گراس ،روغن Lemongrass oil 
2497Leucoوورین کلسیم Leucovorin calcium 
2498Leوام ایزوle هیدرو کلرید Levamisole Hydrochloride 
2499Levuلینیک اسید, کلسیم نمک Levulinic Acid, Calcium Salt 
2500Levuلینیک اسید Levulinic acid 
2501لیکo برنج عصاره, 17% Licorice Extract, 17% 
2502لیکo برنج روت عصاره Licorice root extract 
2503Lیدوسیان هیدرو کلرید منوهیدرات Lidocaine Hydrochloride monohydrate 
2504Lیدوسیان Lidocaine 
2505سبک سبز SF, زردرنگیسh Light Green SF, Yellowish 
2506لایتس ،محلول,برای ORP, APHA Light's Solution, for ORP, APHA 
2507آهک ،روغن Lime oil 
2508+/-L ایمونن +/-Limonene 
2509لینکو مایسین هیدرو کلرید, منوهیدرات Lincomycin Hydrochloride, Monohydrate 
2510لینار Akلیلاتسولفونات Linear Aklylate Sulfonate 
2511لینولنیک اسید Linoleic acid 
2512لینولنیک اسید Linolenic acid 
2513لینسید ،روغن Linseed oil 
2514لیو تیرونین, سدیم Liothyronine, sodium 
2515لیپاز Lipase 
2516لیتیوم AA  استاندارد Lithium AA Standard 
2517لیتیوم استات, دی هیدرات Lithium acetate, dihydrate 
2518لیتیوم آلومینیوم هیدرید Lithium aluminum hydride 
2519لیتیومبنزوات Lithium Benzoate 
2520لیتیوم بورو هیدرید Lithium Borohydride 
2521لیتیوم بروماید Lithium bromide 
2522لیتیوم کربنات Lithium carbonate 
2523لیتیوم کلرید Lithium chloride 
2524لیتیوم کرومات Lithium chromate 
2525لیتیوم سیترات Lithium citrate 
2526لیتیوم دودکیل سولفات Lithium Dodecyl Sulfate 
2527لیتیوم فلوراید Lithium fluoride 
2528لیتیوم  هیدروکسید منوهیدرات Lithium hydroxide monohydrate 
2529لیتیوم  هیدروکسید Lithium hydroxide 
2530لیتیوم هیپوکلریت ،ترکیب, dry Lithium Hypochlorite, mixture, dry 
2531لیتیوم یدید Lithium Iodide 
2532لیتیوم لاکتات Lithium lactate 
2533لیتیوم متا بورات Lithium metaborate 
2534لیتیوم نیترات Lithium nitrate 
2535لیتیوم اگزالات Lithium Oxalate 
2536لیتیوم پر کلرات انهیدروس Lithium perchlorate anhydrous 
2537لیتیوم سولفات انهیدروس Lithium sulfate anhydrous 
2538لیتیوم سولفات منوهیدرات Lithium sulfate monohydrate 
2539لیتیوم تترا بورات انهیدروس Lithium tetraborate anhydrous 
2540لیتیوم Lithium 
2541لیتموس Paپر (ALL رنگs) Litmus Paper (All Colors) 
2542لیتموس Litmus 
2543لیور ،پودر- بدون چربی Liver Powder-defatted 
2544لوبلین سولفات Lobeline sulfate 
2545لوکاست بین ،صمغ Locust bean gum 
2546لوپر آمید هیدرو کلرید Loperamide hydrochloride 
2547لومینول Luminol 
2548لوتولین Luteolin 
2549لوتتییوم AA  استاندارد Lutetium AA Standard 
2550لیکوپودیوم Lycopodium 
2551لیز ارگوl Lysergol 
2552m- برمو بنزوئیک اسید m-Bromobenzoic acid 
2553m- کلرو فنول m-Chlorophenol 
2554m- کریزول استات m-Cresol Acetate 
2555m- کریزولرد 0.04% m-Cresol Red 0.04% 
2556m- نیترو بنزوئیک اسید m-Nitrobenzoic Acid 
2557m- نیترو فنول m-Nitrophenol 
2558m- فنیلن دی آمین m-Phenylenediamine 
2559m- تلوئیدین m-Toluidine 
2560m- زایلن m-Xylene 
2561منیزیوم AA  استاندارد Magnesium AA Standard 
2562منیزیوم آلومینیوم سیلیکات Magnesium aluminum silicate 
2563منیزیوم آمینو اسید کلات Magnesium Amino Acid Chelate 
2564منیزیوم اسکوربات, 6.5 ،پودر Magnesium Ascorbate, 6.5, Powder 
2565منیزیوم آسپارات, 20% Magnesium Aspartate, 20% 
2566منیزیوم بروماید Magnesium bromide 
2567منیزیوم کربنات, بیسیک Magnesium carbonate, basic 
2568منیزیوم کربنات,سنگین  اف. سی. سی Magnesium carbonate, heavy FCC 
2569منیزیوم کربنات,سبک  اف. سی. سی Magnesium carbonate, light FCC 
2570منیزیوم کربنات,یو اس پی Magnesium carbonate, USP 
2571منیزیوم کلرید - 51% Magnesium Chloride - 51% 
2572منیزیوم کلرید هگزا هیدرات Magnesium chloride hexahydrate 
2573منیزیوم سیترات 16% Magnesium citrate 16% 
2574منیزیوم سیترات انهیدروسیو اس پی Magnesium citrate anhydrous USP 
2575منیزیوم سیترات تری بیسیک Magnesium citrate tribasic 
2576منیزیوم ای دی تی اَی, 0.02% Magnesium EDTA, 0.02% 
2577منیزیوم فلوراید Magnesium fluoride 
2578منیزیوم گلوکونات, دی هیدرات Magnesium gluconate, dihydrate 
2579منیزیوم گلوکونات Magnesium gluconate 
2580منیزیوم گلیسرو فسفات Magnesium glycerophosphate 
2581منیزیوم  هیدروکسید Magnesium hydroxide 
2582منیزیوم لاکتات Magnesium Lactate 
2583منیزیوم لسینات, 20% ،پودر Magnesium Lysinate, 20% Powder 
2584منیزیوم مالات دی هیدرات, 12.6% Magnesium Malate Dihydrate, 12.6% 
2585منیزیوممتال ،پودر Magnesium Metal, Powder 
2586منیزیوم نیترات هگزا هیدرات Magnesium nitrate hexahydrate 
2587منیزیوم اکسید Magnesium oxide 
2588منیزیوم پر کلرات Magnesium perchlorate 
2589منیزیوم فسفات دی بیسیک تری هیدرات Magnesium phosphate dibasic trihydrate 
2590منیزیوم فسفات تری بیسیک Magnesium phosphate tribasic 
2591منیزیوم سالیسیلات Magnesium salicylate 
2592منیزیوم سیلیکات Magnesium silicate 
2593منیزیوم ستارات Magnesium stearate 
2594منیزیوم سولفات, 0.1 N ،محلول Magnesium Sulfate, 0.1 N Solution 
2595منیزیوم سولفات, 0.02 N ،محلول Magnesium Sulfate, 0.02 N Solution 
2596منیزیوم سولفات - 2.25% Magnesium Sulfate - 2.25% 
2597منیزیوم سولفات انهیدروس Magnesium sulfate anhydrous 
2598منیزیوم سولفات هپتا هیدرات Magnesium sulfate heptahydrate 
2599منیزیوم تری سیلیکات Magnesium trisilicate 
2600منیزیوم والپروات Magnesium valproate 
2601منیزیوم Magnesium 
2602مای تیک قارچ ،پودر Maitake Mushroom Powder 
2603مالاکیت سبز هیدرو کلرید Malachite Green Hydrochloride 
2604مالاکیت سبز اگزالات Malachite green oxalate 
2605مالاکیت سبز TS Malachite Green TS 
2606مالاکیت سبز Malachite green 
2607مالئیک اسید, دی سدیم نمک Maleic Acid, disodium salt 
2608مالئیک اسید, منو سدیم نمک Maleic Acid, Monosodium Salt 
2609مالئیک اسید Maleic acid 
2610مالئیک انهیدرید Maleic anhydride 
2611مالت عصاره Malt Extract 
2612مالتو دکسترین Maltodextrin 
2613مالتول Maltol 
2614مالتوز منوهیدرات Maltose monohydrate 
2615ماندارین ،روغن Mandarin oil 
2616منگنز AA  استاندارد Manganese AA Standard 
2617منگنز استات Manganese acetate 
2618منگنز آمینو اسید کلات, 15% Manganese Amino Acid Chelate, 15% 
2619منگنز آمینو اسید کلات, 20% Manganese Amino Acid Chelate, 20% 
2620منگنز آسپارات, 17% ،پودر Manganese Aspartate, 17%, Powder 
2621منگنز کربنات Manganese carbonate 
2622منگنز کلرید تترا هیدرات Manganese chloride tetrahydrate 
2623منگنز سیترات 30% ،پودر Manganese Citrate 30%, Powder 
2624منگنز دی اکسید Manganese dioxide 
2625منگنز گلیسرو فسفات Manganese glycerophosphate 
2626منگنزمتال ،پودر Manganese Metal Powder 
2627منگنز نیترات, 50% Manganese Nitrate, 50% 
2628منگنز  استاندارد ،محلول, 1 ml = 0.05mg Mn Manganese Standard Solution, 1 ml = 0.05mg Mn 
2629منگنز Manganese 
2630منگنزII سولفات منوهیدرات ManganeseII sulfate monohydrate 
2631منگنوس سولفات ،محلول, 1.27 سپ.گر. Manganous Sulfate solution, 1.27 Sp.Gr. 
2632مانیتول Mannitol 
2633مارگاریتا ،رایحه کنستانتره Margarita Flavor Concentrate 
2634ماری طلا عصاره, 4:1 ،پودر Marigold Extract, 4:1 Powder 
2635ماری طلا عصاره Marigold Extract 
2636مارجورام ،روغن,اسپانیایی Marjoram oil, Spanish 
2637ماستیک ،صمغ,تیرز Mastic gum, tears 
2638مبنdازول Mebendazole 
2639مکلو فن والارتامات سدیم Meclofenamate Sodium 
2640مرگ استرول استات Megestrol acetate 
2641مگلومین Meglumine 
2642مل آمین Melamine 
2643ملاتونین Melatonin 
2644ملدولas بلو Meldola's Blue 
2645ملi بیوز, هیدرات Melibiose, hydrate 
2646Mنa دیون- سدیم بی سولفیت Menadione-sodium bisulfite 
2647Mنa دیون Menadione 
2648Mنتha ارvنsیس ،روغن, ری استابیلایزد Mentha Arvensis Oil, Redistilled 
2649منتول, دی ال Menthol, DL 
2650منتول, L Menthol, L 
2651می فنsین Mephenesin 
2652M اپیواسیان هیدروکلریک اسید Mepivacaine HCl 
2653مربورمین Merbromin 
2654مرکاپتو استیک اسید Mercaptoacetic acid 
2655مرکاپتو پورین منوهیدرات Mercaptopurine Monohydrate 
2656جیوه استات Mercuric acetate 
2657جیوه بروماید Mercuric bromide 
2658جیوه کلرید Mercuric chloride 
2659جیوه یدید Mercuric iodide 
2660جیوه نیترات, 0.01N Mercuric Nitrate, 0.01N 
2661جیوه نیترات, 0 - 1.4N Mercuric Nitrate, 0 - 1.4N 
2662جیوه نیترات, 0.0141N Mercuric Nitrate, 0.0141N 
2663جیوه نیترات منوهیدرات Mercuric nitrate monohydrate 
2664جیوه اکسید Mercuric oxide 
2665جیوه سولفات Mercuric sulfate 
2666جیوه سولفید Mercuric sulfide 
2667جیوه تیو سیانات Mercuric thiocyanate 
2668مرکوروس کلرید Mercurous chloride 
2669مرکوروس نیتراتهیدراته Mercurous nitrate hydrated 
2670مرکوروس سولفات Mercurous sulfate 
2671جیوه AA  استاندارد Mercury AA Standard 
2672جیوه Mercury 
2673میس MES 
2674مسال آمین Mesalamine 
2675مستیتیلن Mesitylene 
2676میسو-2,3- دی مرکاپتو سوسینیک اسید meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid 
2677میسو- اریتریتول meso-Erythritol 
2678متا- کریزول ارغوانی رنگ - 0.1% meta-Cresol Purple - 0.1% 
2679متا- کریزول ارغوانی رنگ سدیم نمک meta-Cresol purple sodium salt 
2680متا- کریزول ارغوانی رنگ meta-Cresol purple 
2681متا- کریزول Meta-cresol 
2682متانیل زردرنگ Metanil yellow 
2683متاپروترنول سولفات Metaproterenol sulfate 
2684میت ارگولین Metergoline 
2685میتفرمین هیدرو کلرید Metformin Hydrochloride 
2686متa کولین کلرید Methacholine chloride 
2687مت اکریلیک اسید Methacrylic Acid 
2688متاکryولیل کلرید Methacryolyl Chloride 
2689متان سولفونیک اسید 70% Methanesulfonic acid 70% 
2690متان سولفونیک اسید اتیل استر Methanesulfonic Acid Ethyl Ester 
2691متان سولفونیک اسید متیل استر Methanesulfonic Acid Methyl Ester 
2692متان سولفونیل کلرید Methanesulfonyl chloride 
2693متن آمین Methenamine 
2694متی مازول Methimazole 
2695متوترکسات Methotrexate 
2696متوکسسالن Methoxsalen 
2697متیکلوزی آزید Methyclothiazide 
2698متیل 2,5- دی  هیدروکسی بنزوات Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate 
2699متیل 2-انترانیلات Methyl 2-anthranilate 
2700متیل 2-  هیدروکسی-2- متوکسی استات Methyl 2-Hydroxy-2-Methoxyacetate 
2701متیل 3-(4-  هیدروکسی فنیل) پروپیونات Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate 
2702متیل استات Methyl acetate 
2703متیل اکریلات Methyl Acrylate 
2704متیل الکل, 50% Methyl Alcohol, 50% 
2705متیل الکل, ابسولوت Methyl alcohol, Absolute 
2706متیل الکل, انهیدروس Methyl alcohol, Anhydrous 
2707متیل الکل Methyl alcohol 
2708متیل انهیدرید Methyl Anhydride 
2709متیل انیسات Methyl Anisate 
2710متیلبنزوات Methyl benzoate 
2711متیل کاffeات Methyl caffeate 
2712متیل کاپرات Methyl Caprate 
2713متیل کلرو فورمات Methyl Chloroformate 
2714متیل-d3 الکل-d Methyl-d3 Alcohol-d 
2715متیل اتیل کتون Methyl ethyl ketone 
2716متیل فورمات Methyl formate 
2717متیل گالات Methyl gallate 
2718متیل سبز, 0.1% Methyl Green, 0.1% 
2719متیل سبز, روی کلرید نمک Methyl green, zinc chloride salt 
2720متیل سبز Methyl green 
2721متیل هیدرو کینون Methyl Hydroquinone 
2722متیل یدید Methyl iodide 
2723متیل یدید Methyl iodide 
2724متیل پونون Methyl ionone 
2725متیل ایزو بوتیل کتون Methyl isobutyl ketone 
2726متیل ایزو یوجنول Methyl Isoeugenol 
2727متیل ایزو تیو سیانات Methyl Isothiocyanate 
2728متیل لینولات Methyl linolenate 
2729متیل متا اکریلات Methyl methacrylate 
2730متیل نیکوتینات Methyl nicotinate 
2731متیل نونیل کتون Methyl Nonylketone 
2732متیل نارنجی, 1% Methyl Orange, 1% 
2733متیل نارنجی ،محلول, 0.1% Methyl Orange Solution, 0.1% 
2734متیل نارنجی ،محلول, 0.05% Methyl Orange Solution, 0.05% 
2735متیل نارنجی - زایلن سیانوl ،شاخص Methyl Orange - Xylene Cyanol Indicator 
2736متیل نارنجی Methyl orange 
2737متیل-p- تولوئن سولفونات Methyl-p-toluenesulfonate 
2738متیل پارابن سدیم Methyl paraben sodium 
2739متیل پارابن Methyl paraben 
2740متیل ارغوانی رنگ ،شاخص Methyl Purple Indicator 
2741متیلرد, 0.1% Methyl Red, 0.1% 
2742متیلرد, 0.1% ین 60% اتانول Methyl Red, 0.1% in 60% Ethanol 
2743متیلرد, 0.1% ،محلول درمتانول Methyl Red, 0.1% Solution in Methanol 
2744متیلرد, 1% Methyl Red, 1% 
2745متیلرد, .02% (w/v) ،شاخص Methyl Red, .02% (w/v) indicator 
2746متیلرد, هیدروکلریک اسید Methyl red, HCl 
2747متیلرد- متیلن بلو TS Methyl Red-Methylene Blue TS 
2748متیلرد, سدیم نمک Methyl red, sodium salt 
2749متیلرد Methyl red 
2750متیل سالیسیلات Methyl salicylate 
2751متیل سولفید Methyl sulfide 
2752متیل سولفون Methyl sulfone 
2753متیل ترت- بوتیل اتر Methyl tert-butyl ether 
2754متیل بنفش, 0.02% Methyl Violet, 0.02% 
2755متیل بنفش (2B) Methyl violet (2B) 
2756متیلال Methylal 
2757متیل بنزتونیوم کلرید Methylbenzethonium chloride 
2758متیل سلولز, 15 cس Methylcellulose, 15 cps 
2759متیل سلولز, 25 cس Methylcellulose, 25 cps 
2760متیل سلولز, 400 cس Methylcellulose, 400 cps 
2761متیل سلولز, 1500 cس Methylcellulose, 1500 cps 
2762متیل سلولز, 4000 cس Methylcellulose, 4000 cps 
2763متیل کوبالامین Methylcobalamin 
2764متیل سیکلو هگزان Methylcyclohexane 
2765متیلن بلو, انهیدروس Methylene Blue, Anhydrous 
2766متیلن بلو کلرید Methylene Blue Chloride 
2767متیلن بلو ،معرف APHA Methylene Blue Reagent APHA 
2768متیلن بلو ،محلول, 1% Methylene Blue Solution, 1% 
2769متیلن بلو ،محلول I Methylene Blue Solution I 
2770متیلن بلو ،محلول II Methylene Blue Solution II 
2771متیلن بلو ،محلول, Loeffler Methylene Blue Solution, Loeffler 
2772متیلن بلو TS Methylene Blue TS 
2773متیلن بلویو اس پی Methylene Blue USP 
2774متیلن بروماید Methylene bromide 
2775متیلن کلرید Methylene chloride 
2776متیلن سبز Methylene Green 
2777متیلن یدید Methylene iodide 
2778متیل جیوه کلرید Methylmercuric chloride 
2779متیلp ردn ایزوlون سدیم سوسینات Methylprednisolone Sodium Succinate 
2780متیلp ردn ایزوlون Methylprednisolone 
2781متیل تری بوتیل آمونیوم  کلرید, 75% Methyltributylammonium Chloride, 75% 
2782میتوکلوپر آمید هیدروکلریک اسید Metoclopramide HCl 
2783میتوپرولول تارتارات Metoprolol Tartrate 
2784میترونیدازولبنزوات Metronidazole benzoate 
2785میترونیدازول Metronidazole 
2786میکا Mica 
2787میکونازول نیترات Miconazole nitrate 
2788میکونازول Miconazole 
2789میکرو سیستین-LR Microcystin-LR 
2790مینرال ،روغن Mineral oil 
2791مینرال اسپیریتس Mineral spirits 
2792مینk ،روغن Mink oil 
2793مینوسایکلین هیدرو کلرید Minocycline Hydrochloride 
2794مینوکسیدیل Minoxidil 
2795میتومایسین c Mitomycin c 
2796مولکولار سیو, 5A 1/16" Molecular Sieve, 5A 1/16" 
2797مولکولار سیو, فعال,مویسچر آشکارساز, نوع 4a, 4-8 مش Molecular Sieve, Activated, MoistureIndicating, Type 4a, 4-8 mesh 
2798مولکولار سیو, فعال نوع 3a, 1.0-2.0mm Molecular Sieve, activated type 3a, 1.0-2.0mm 
2799مولکولار سیو, فعال, نوع 3a, 1/16" پلتس Molecular Sieve, Activated, Type 3a, 1/16"Pellets 
2800مولکولار سیو, نوع 3a, 4-8 مش Molecular Sieve, Type 3a, 4-8 mesh 
2801مولکولار سیو, نوع 3a, 8-12 مش Molecular Sieve, Type 3a, 8-12 mesh 
2802مولکولار سیو, نوع 4a 1/16" پلتس Molecular Sieve, Type 4a 1/16" Pellets 
2803مولکولار سیو, نوع 4a, 4-8 مش Molecular Sieve, Type 4a, 4-8 mesh 
2804مولکولار سیو, نوع 4a, 8-12 مش Molecular Sieve, Type 4a, 8-12 mesh 
2805مولکولار سیو, نوع 4a ،پودر Molecular Sieve, Type 4a, Powder 
2806مولکولار سیو, نوع 5A, 8-12 مش Molecular Sieve, Type 5A, 8-12 mesh 
2807مولکولار سیو, نوع 13کس 1/16" پلتس Molecular Sieve, Type 13X 1/16" Pellets 
2808مولکولار سیو, نوع 13کس, 4-8 مش Molecular Sieve, Type 13X, 4-8 mesh 
2809مولبیدیوم AA  استاندارد Molybdenum AA Standard 
2810مولبیدیوم آمینو اسید کلات,2% Molybdenum Amino Acid Chelate,2% 
2811مولبیدیوم آسپارات, .1% ،پودر Molybdenum Aspartate, .1% Powder 
2812مولبیدیوم سیترات 0.2% ،پودر Molybdenum Citrate 0.2%, Powder 
2813مولبیدیوم تری اکسید Molybdenum trioxide 
2814مولبیدیک اسید Molybdic acid 
2815منو- متیل سوسینات mono-Methyl Succinate 
2816منو کلرو استیک اسید Monochloroacetic acid 
2817منو اتانول آمین هیدرو کلرید Monoethanolamine Hydrochloride 
2818منو اتانول آمین Monoethanolamine 
2819منو تیو گلیسروl Monothioglycerol 
2820موس MOPS 
2821مورین Morin 
2822مورفولین Morpholine 
2823مانتینگ میدیوم- اسپکتریوم نتلان Mounting Medium-Spectrum Entellan 
2824MTT فرمازان MTT Formazan 
2825MTT MTT 
2826موiرا Paیومa عصاره 4:1 Muira Pauma Extract 4:1 
2827مورکسید, 0.2% Murexide, 0.2% 
2828مورکسید Murexide 
2829ماسک کتون Musk ketone 
2830موستارد ،روغن, مصنوعی Mustard oil, synthetic 
2831موستارد ،پودر Mustard Powder 
2832مایکو فنولیک اسید Mycophenolic Acid 
2833مایکوزیمیاکیوالانت Mycozyme Equivalent 
2834میریستیک اسید Myristic acid 
2835میریستیک الکل Myristic alcohol 
2836Myrj 45 Myrj 45 
2837Myrrh ،روغن Myrrh oil 
2838Myrrh تینکاتر Myrrh Tincture 
2839N-(1- نفتیل) اتیلن دی آمین دی هیدرو کلرید N-(1-Naphthyl) Ethylenediamine Dihydrochloride 
2840N-(2-  هیدروکسی اتیل) اتیلن دی آمین تری استیک اسید تری سدیم نمک, هیدرات N-(2- Hydroxyethyl)ethylenediaminetriaceticAcid Trisodium salt, Hydrate 
2841N-(2-  هیدروکسی اتیل) اتیلن دی آمین تری استیک اسید N-(2- Hydroxyethyl)ethylenediaminetriaceticAcid 
2842N-6- بنزیل آمینو پورین N-6-Benzylaminopurine 
2843N- استیل-D- گلوکز آمین N-Acetyl-D-Glucosamine 
2844N- استیل-دی ال- تریپتوفان N-Acetyl-DL-tryptophan 
2845N- استیل-L- سیستئین N-Acetyl-L-Cysteine 
2846n- آمیل الکل n-Amyl alcohol 
2847n- آمیل آمین n-Amylamine 
2848N- برمو استامید N-Bromoacetamide 
2849N- برموساکسین ایمید N-Bromosuccinimide 
2850n- بوتیل استات n-Butyl acetate 
2851n- بوتیل p- آمینو بنزوات n-Butyl p-aminobenzoate 
2852n- بوتیل آمین n-Butylamine 
2853n- بوتیل لیتیوم, 1.6M ینهگزان n-Butyllithium, 1.6M In Hexane 
2854n- بوتیل لیتیوم, 2.5M ینهگزان n-Butyllithium, 2.5M In Hexane 
2855n- بوتیریک انهیدرید n-Butyric Anhydride 
2856n- بوتیروفنون n-Butyrophenone 
2857n- کرباتوکسی-2- پیپریدون n-Carbethoxy-2-Piperidone 
2858n- کلروساکسین ایمید n-Chlorosuccinimide 
2859n- دکان n-Decane 
2860N- دکانوئیک اسید سدیم نمک N-Decanoic Acid Sodium Salt 
2861N- اتیل مال ایمید N-Ethylmaleimide 
2862N- اتیل مورفولین N-Ethylmorpholine 
2863n- هپتان n-heptane 
2864n- هگزا دکیل تری متیل آمونیوم  هیدروکسید 10% آبدار ،محلول n-HexadecyltrimethylammoniumHydroxide 10% aqueous solution 
2865N-  هیدروکسیساکسین ایمید N-Hydroxysuccinimide 
2866n- ایزو پروپیل اکریل آمید n-Isopropylacrylamide 
2867N-لائورویلسارکوزین, سدیم نمک N-Lauroylsarcosine, Sodium salt 
2868N- متیل-2- پیرولیدینون N-Methyl-2-pyrrolidinone 
2869N- متیل-بیس( تری فلورو استامید) N-Methyl-bis(trifluoroacetamide) 
2870N- متیل-D- آسپارتیک اسید N-Methyl-D-aspartic acid 
2871N- متیل-L- آسپارتیک اسید N-Methyl-L-Aspartic Acid 
2872N- متیل-N- نیتروسو-p- تولوئن سولفونامید N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide 
2873N- متیل مال ایمید N-Methylmaleimide 
2874N- متیل تیمول بلو سدیم نمک N-Methylthymol blue sodium salt 
2875n,n- بوتیل دی اتانول آمین n,n-Butyldiethanolamine 
2876N,N- کربونیلدی ایمیدیازول N,N'-Carbonyldiimidazole 
2877N,n- دی سیکلو هگزیل کربو دی امید N,n'-dicyclohexylcarbodiimide 
2878N,N- دی اتیل-p- فنیلن دی آمین سولفات N,N-Diethyl-p-phenylenediamine Sulfate 
2879n,n- دی اتیل آنیلین n,n-Diethylaniline 
2880N,N- دی اتیل هیدروگزیل آمین N,N-Diethylhydroxylamine 
2881N,N- دی ایزوپروپیل اتیل آمین N,N-Diisopropylethylamine 
2882N,N- دی متیل-1- نفتیل آمین N,N-Dimethyl-1-naphthylamine 
2883N,N- دی متیل-p- فنیلن دی آمین اگزالات N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate 
2884N,N- دی متیل-p- فنیلن دی آمین سولفات N,N-Dimethyl-p-Phenylenediamine Sulfate 
2885N,N- دی متیل-p فنیلن دی آمین دی هیدرو کلرید N,N-Dimethyl-pphenylenediaminedihydrochloride 
2886N,N- دی متیل-p فنیلن دی آمین منو هیدرو کلرید N,N-Dimethyl-pphenylenediaminemonohydrochloride 
2887N,N- دی متیل-p- تلوئیدین N,N-Dimethyl-p-toluidine 
2888N,N- دی متیل استامید N,N-Dimethylacetamide 
2889N,N- دی متیل آنیلین N,N-Dimethylaniline 
2890N,N- دی متیل بنزیل آمین N,N-Dimethylbenzylamine 
2891N,N- دی متیل اتانول آمین N,N- Dimethylethanolamine 
2892N,N- دی متیلفرم آمید دی متیل استال N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal 
2893N,N- دی متیلفرم آمید N,N-Dimethylformamide 
2894N,N- دی متیل گلیسین هیدرو کلرید N,N-Dimethylglycine hydrochloride 
2895N,N- دی متیلوستیل آمین N,N-Dimethyloctylamine 
2896N,N- دی فنیل بنزیدین N,N'-Diphenylbenzidine 
2897N,N- متیلنبیس اکریل آمید N,N'-methylenebisacrylamide 
2898N,N,N,N- تترا متیل-p فنیلن دی آمین دی هیدرو کلرید N,N,N',N'-Tetramethyl-pphenylenediamine dihydrochloride 
2899N,N,N,N- تترا متیلe ندی آمین N,N,N',N'-Tetramethylenediamine 
2900n- نونان n-Nonane 
2901N-o- نیترو فنیلسولفنیل گلیسین دی( سیکلو هگزیل)آمونیوم  نمک N-o- NitrophenylsulfenylglycineDi(cyclohexyl)ammonium salt 
2902n- پنتان 99+% مول n-Pentane 99+% mol 
2903n- پروپیل الکل n-Propyl alcohol 
2904N-( ترت- بوتوکسی کربونیل)-4- پیپریدون, 0.95 N-(Tert-Butoxycarbonyl)-4-Piperidone, 0.95 
2905n- تری کوسان n-Tricosane 
2906N- وینیل  -2- پیرولیدینون N-Vinyl-2-pyrrolidinone 
2907N6,O2-دی بوتیریل آدنوزین 3,5- سیکلیک منو فسفات, سدیم نمک N6,O2'-Dibutyryladenosine 3',5'- cyclicmonophosphate, Sodium Salt 
2908نادولول Nadolol 
2909نالبافین هیدرو کلرید Nalbuphine Hydrochloride 
2910نالیدیکسیک اسید, سدیم نمک Nalidixic Acid, Sodium Salt 
2911نالیدیکسیک اسید Nalidixic acid 
2912نالوکسون هیدرو کلرید, دی هیدرات Naloxone Hydrochloride, Dihydrate 
2913نالترکسون هیدرو کلرید Naltrexone Hydrochloride 
2914نافازولین هیدروکلریک اسید Naphazoline HCl 
2915نفتا, VM وP Naphtha, VM&P 
2916نفتالن Naphthalene 
2917نفتنیکاسیدها Naphthenic Acids 
2918نفتول-1 Naphthol-1 
2919نفتول-2 Naphthol-2 
2920نفتول سبز B Naphthol green B 
2921ناپروکسن سدیم Naproxen sodium 
2922ناپروکسن Naproxen 
2923نارینژنین Naringenin 
2924نارینگین Naringin 
2925ناتسفوت ،روغن Neatsfoot oil 
2926نوکوپروین هیدروکلریک اسید Neocuproine HCl 
2927نوکوپروین Neocuproine 
2928نودیمییوم AA  استاندارد Neodymium AA Standard 
2929نودیمییوم (III) اکسید Neodymium (III) Oxide 
2930نومایسین سولفات Neomycin sulfate 
2931نو پنتیل گلیکول Neopentyl glycol 
2932نو استیگمین بروماید Neostigmine Bromide 
2933نو استیگمین متیل سولفات Neostigmine Methyl Sulfate 
2934نssler ،معرف Nessler Reagent 
2935نتtle لیف ،پودر Nettle Leaf Powder 
2936خنثیرد Neutral red 
2937نیو فاکسین New Fuchsin 
2938نیومتیلن بلو N New Methylene Blue N 
2939NG- نیترو-L- آرجینین- متیل استر هیدرو کلرید NG-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride 
2940NG- نیترو-L- آرجینین NG-Nitro-L-Arginine 
2941نیاسین Niacin 
2942نیاسین آمید اسکوربات Niacinamide ascorbate 
2943نیکل AA  استاندارد Nickel AA Standard 
2944نیکل استات Nickel acetate 
2945نیکل آمونیوم  سولفات Nickel ammonium sulfate 
2946نیکل کربنات, بیسیک Nickel carbonate, basic 
2947نیکل کلرید Nickel chloride 
2948نیکل فلوبورات 45% Nickel Fluoborate 45% 
2949نیکلمتال Nickel metal 
2950نیکل نیترات Nickel nitrate 
2951نیکل اکسید, مشکی Nickel oxide, black 
2952نیکل اکسید, سبز Nickel oxide, green 
2953نیکل پتاسیم سیانید Nickel potassium cyanide 
2954نیکل سولفات هگزا هیدرات Nickel sulfate hexahydrate 
2955نیکوتین آمید Nicotinamide 
2956نیکوتین سولفات (40% ین آبدار ،محلول) Nicotine Sulfate (40% in aqueous solution) 
2957نیfeدیپین Nifedipine 
2958نیفلومیک اسید Niflumic acid 
2959نیgروسین B Nigrosin B 
2960نیgروسین Nigrosin 
2961نیلe بلو A Nile blue A 
2962نیلeرد Nile red 
2963نیمودیپین Nimodipine 
2964نین هیدرین ،محلول Ninhydrin Solution 
2965نین هیدرین Ninhydrin 
2966نیئو بییوم AA  استاندارد Niobium AA Standard 
2967نیئو بییوم سلنید Niobium Selenide 
2968نیپیکوتیک اسید Nipecotic acid 
2969نیتریک اسید, 0.1N Nitric Acid, 0.1N 
2970نیتریک اسید, 0.02N Nitric Acid, 0.02N 
2971نیتریک اسید, 1.0N Nitric Acid, 1.0N 
2972نیتریک اسید, (1+4) Nitric Acid, (1+4) 
2973نیتریک اسید, 2 N Nitric Acid, 2 N 
2974نیتریک اسید, 10% w/w Nitric Acid, 10% w/w 
2975نیتریک اسید, 15% (v/v) Nitric Acid, 15% (v/v) 
2976نیتریک اسید, 20% w/w Nitric Acid, 20% w/w 
2977نیتریک اسید, 30% Nitric Acid, 30% 
2978نیتریک اسید, 65% Nitric acid, 65% 
2979نیتریک اسید, 70% Nitric acid, 70% 
2980نیتریک اسید, 70%, ری استابیلایزد Nitric acid, 70%, Redistilled 
2981نیترول تری استیک اسید, تری سدیم نمک Nitrilotriacetic acid, Trisodium salt 
2982نیترول تری استیک اسید Nitrilotriacetic acid 
2983نیترو بنزن Nitrobenzene 
2984نیترو فورانتوین Nitrofurantoin 
2985نیترو فورازون Nitrofurazone 
2986نیتروژن  استاندارد, 0.1 mgنو3/ml Nitrogen Standard, 0.1 mgNO3/ml 
2987نیتروژن  استاندارد, 0.1mgN/ml Nitrogen Standard, 0.1mgN/ml 
2988نیتروژن  استاندارد, 0.010mgN/ml Nitrogen Standard, 0.010mgN/ml 
2989نیتروژن  استاندارد, 1mgN/ml Nitrogen Standard, 1mgN/ml 
2990نیتروژن  استاندارد, 1mgNO3/ml Nitrogen Standard, 1mgNO3/ml 
2991نیترو متان Nitromethane 
2992نیتروn Nitron 
2993نونا دکان Nonadecane 
2994نونیدt P40 Nonidet P40 
2995نون اکسینول-9 Nonoxynol-9 
2996نونیل تری متیل آمونیوم  بروماید Nonyltrimethylammonium Bromide 
2997نور دی هیدروگوایارetیک اسید Nordihydroguaiaretic acid 
2998نوراتیndrون استات Norethindrone Acetate 
2999نوراتیndrون Norethindrone 
3000نووو بیوسین سدیم Novobiocin Sodium 

 

از جدول MSDS فارسی مندرج در این صفحه، کافی است کد محصول را برای ما ارسال نمایید.

توجه1 ) موارد مندرج در این جدول تنها قسمتی از لیست MSDS فارسی موجود در دیتابیس این شرکت هست. لیست سایر مواد را از لینک های زیر ببنید:

لیست MSDS فارسی 1| لیست MSDS فارسی 2|لیست MSDS فارسی 3 | لیست MSDS فارسی 4 |لیست MSDS فارسی 5

توجه 2) تمام موارد موجود در این جدول آماده تحویل به زبان فارسی در دو فرمت پیشرفته و ساده می باشد. (اطلاعات بیشتر: بزرگترین پایگاه MSDS فارسی در ایران)

فرمت های موجود MSDS کدامند؟

دانلود نمونه فرمت پیشرفته MSDS

دانلود یک نمونه MSDS فارسی به فرمت ساده

نمونه فرمت پیشرفته تدوین شده به صورت اختصاصی

 روش سفارش MSDS


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.