کلیپ زیبای رفتار مسئولانه در ایمنی

پرینت

ایمنی مسئولیتی است مربوط به همه! همه در برابر رفتار هم مسئولیم.

تا بارگذاری کامل کلیپ، صبور باشید...

Click to download in MP4 format (1.25MB)