پرینت

علائم خروج اضطراری  Emergency exit safety signs

رنگ این علایم سبز می باشد و هدف آن ها نشان دادن مسیر درست و ایمن در هنگام وقوع حوادث و شرایط اضطراری است.

بعد از حوادثی نظير زلزله و آتش سوزی، اولين اقدام قطع جريان برق و گاز است. قطع جريان گاز و برق به اين خاطر صورت مي گيرد كه حوادث ثانوی برای افرادي كه در زير آوار گير كرده اند و يا افرادی كه مي خواهند از ساختمان خارج شوند رخ ندهد. نمي توان انتظار داشت فردی زير آوار مانده باشد و سيم های حامل جريان بر روی وی بيفتند!

پس نياز است كه برق قطع گردد و طبيعتا بعد از جريان برق، محيط تاريك مي گردد. علايم شب نما اكنون وارد عمل مي شوند. اين علايم، نور محيط (مانند نور لامپ ها) را در خود ذخيره مي كنند و برای مدت 6 تا 8 ساعت روشن مي مانند و بازتابش نور دارند. كارشناسان تخمين می زنند كه در حادثه 11 سپتامبر همين علايم جان ده ها هزار نفر را در برج های تجارت جهانی نجات دادند.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 600600
 • 601601
 • 602602
 • 603603
 • 604604

 • 605605
 • 606606
 • 607607
 • 608608
 • 609609


  علائم ایمنی بالا در سایزهای زیر تولید می شود. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز (سانتیمتر)
1G10x27 cm
2H14x40 cm
3I20x60 cm

 

مطالعه بیشتر...
 
پرینت

 علائم ایمنی الزامی  Mandatory safety signs

شکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ آبی می باشد.  معنی ترکیب رنگ آبی با دایره، الزام و دستور است.یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی آبی رنگ مشخص شده اند،  ملزم به رعایت پیام علامت ایمنی هستید. علائم ایمنی الزامی، علائمی هستند، که الزام بر انجام کاری را می رسانند و با دایره آبی رنگ مشخص می شوند. 

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 100100
 • 101101
 • 102102
 • 103103
 • 104104
 • 105105
 • 106106
 • 107107
 • 108108
 • 109109

 • 110110
 • 111111
 • 112112
 • 113113
 • 114114
 • 115115
 • 116116
 • 117117
 • 118118
 • 119119

 • 120120
 • 121121
 • 122122
 • 123123
 • 124124
 • 125125
 • 126126
 • 127127
 • 128128
 • 129129

 • 130130
 • 131131
 • 132132
 • 133133
 • 134134
 • 135135
 • 136136
 • 137137
 • 138138
 • 139139

 • 140140
 • 141141
 • 142142

 

⭕تمامی علائم ایمنی بالا امکان تولید در سایزهای زیر را دارند. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز
1C20x27 cm
2D30x40 cm
3E50x67 cm
4F66x100 cm

مطالعه بیشتر...
 
پرینت

علائم ايمني آتش  Fire safety signs

شکل هندسی در این علایم نیز مربع  است ولی این مربع به رنگ قرمز می باشد. معنی ترکیب رنگ قرمز با مربع، می تواند پیامی در خصوص آتش ، آتش نشانی و یا تجهیزات آتش نشانی  باشد. نوشته توضیحی در زیر علامت مربعی در پایین قرار می گیرد و تشکیل یک مستطیل عمودی را می دهد.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 500500
 • 501501
 • 502502
 • 503503
 • 504504
 • 505505
 • 506506
 • 507507
 • 508508
 • 509509

 • 510510
 • 511511
 • 512512
 • 513513
 • 514514
 • 515515
 • 516516
 • 517517
 • 518518
 • 519519

 • 520520
 • 521521
 • 522522
 • 523523
 • 524524
 • 525525
 • 526526
 • 527527
 • 528528
 • 529529

 • 530530
 • 531531

 

⭕تمامی علائم ایمنی بالا امکان تولید در سایزهای زیر را دارند. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز
1C20x27 cm
2D30x40 cm
3E50x67 cm
4F66x100 cm

مطالعه بیشتر...
 
پرینت

علائم ایمنی هشدار دهنده  Warning safety signs

شکل هندسی در این علایم یک مثلث متساوی الاضلاع است. این مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، یکی از معانی احتیاط،  هشدار و یا خطر است.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 300300
 • 301301
 • 302302
 • 303303
 • 304304
 • 305305
 • 306306
 • 307307
 • 308308
 • 309309

 • 310310
 • 311311
 • 312312
 • 313313
 • 314314
 • 315315
 • 316316
 • 317317
 • 318318
 • 319319

 • 320320
 • 321321
 • 322322
 • 323323
 • 324324
 • 325325
 • 326326
 • 327327
 • 328328
 • 329329

 • 330330
 • 331331
 • 332332
 • 333333
 • 334334
 • 335335
 • 336336
 • 337337
 • 338338
 • 339339

 • 340340
 • 341341
 • 342342
 • 343343
 • 344344
 • 345345
 • 346346
 • 347347
 • 348348
 • 349349

 • 350350
 • 351351
 • 352352
 • 353353
 • 354354
 • 355355

 

⭕تمامی علائم ایمنی بالا امکان تولید در سایزهای زیر را دارند. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز
1C20x27 cm
2D30x40 cm
3E50x67 cm
4F66x100 cm

مطالعه بیشتر...
 
پرینت

علايم ايمني ممنوعيت Prohibition safety signs

شکل هندسی در این علایم دایره است و این دایره به رنگ قرمز می باشد. یک خط اریب نیز در این دایره وجود دارد. معنی ترکیب رنگ قرمز با دایره، ممنوعیت است. یعنی شما با مشاهده ی علائمی که با دایره ی قرمز و خط اریب مشخص شده اند،  می بایست از انجام آن عمل خودداری نمایید. پس علائم ایمنی ممنوعیت، علائمی هستند، که ممنوعیت در انجام کاری را می رسانند و با دایره قرمز و خط اریب مشخص می شوند.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 200200
 • 201201
 • 202202
 • 203203
 • 204204
 • 205205
 • 206206
 • 207207
 • 208208
 • 209209

 • 210210
 • 211211
 • 212212
 • 213213
 • 214214
 • 215215
 • 216216
 • 217217
 • 218218
 • 219219

 • 220220
 • 221221
 • 222222
 • 223223
 • 224224
 • 225225
 • 226226
 • 227227
 • 228228
 • 229229

 • 230230
 • 231231
 • 232232
 • 233233
 • 234234
 • 235235
 • 236236
 • 237237
 • 238238
 • 239239

 • 240240
 • 241241
 • 242242

⭕تمامی علائم ایمنی بالا امکان تولید  در سایزهای زیر را دارند. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز
1C20x27 cm
2D30x40 cm
3E50x67 cm
4F66x100 cm

مطالعه بیشتر...
 
پرینت

علائم ایمنی وضعیت ایمن  Safe condition safety signs

علائم ایمنی وضعیت ایمن، علائمی هستند، که وضعیت ایمنی را برای شما مشخص می کنند و یا مسیرهای خروج ایمن را به شما نشان می دهند و یا در نهایت یک وسیله ی یا تجهیزات ایمنی خاصی را به شما نشان می دهند.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 400400
 • 401401
 • 402402
 • 403403
 • 404404
 • 405405
 • 406406
 • 407407
 • 408408
 • 409409

 • 410410
 • 411411
 • 412412
 • 413413
 • 414414
 • 415415
 • 416416
 • 417417
 • 418418
 • 419419

 • 420420
 • 421421
 • 422422
 • 423423
 • 424424
 • 425425
 • 426426
 • 427427
 • 428428
 • 429429

 • 430430
 • 431431
 • 432432
 • 433433
 • 434434
 • 435435
 • 436436
 • 437437
 • 438438
 • 439439

 • 440440
 • 441441
 • 442442
 • 443443
 • 444444
 • 445445
 • 446446
 • 447447
 • 448448
 • 449449


 

⭕تمامی علائم ایمنی بالا امکان تولید در سایزهای زیر را دارند. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز
1C20x27 cm
2D30x40 cm
3E50x67 cm
4F66x100 cm

مطالعه بیشتر...
 

حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.