پرینت

علائم ایمنی وضعیت ایمن  Safe condition safety signs

علائم ایمنی وضعیت ایمن، علائمی هستند، که وضعیت ایمنی را برای شما مشخص می کنند و یا مسیرهای خروج ایمن را به شما نشان می دهند و یا در نهایت یک وسیله ی یا تجهیزات ایمنی خاصی را به شما نشان می دهند.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 400400
 • 401401
 • 402402
 • 403403
 • 404404
 • 405405
 • 406406
 • 407407
 • 408408
 • 409409

 • 410410
 • 411411
 • 412412
 • 413413
 • 414414
 • 415415
 • 416416
 • 417417
 • 418418
 • 419419

 • 420420
 • 421421
 • 422422
 • 423423
 • 424424
 • 425425
 • 426426
 • 427427
 • 428428
 • 429429

 • 430430
 • 431431
 • 432432
 • 433433
 • 434434
 • 435435
 • 436436
 • 437437
 • 438438
 • 439439

 • 440440
 • 441441
 • 442442
 • 443443
 • 444444
 • 445445
 • 446446
 • 447447
 • 448448
 • 449449


 

⭕تمامی علائم ایمنی بالا امکان تولید در سایزهای زیر را دارند. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز
1C20x27 cm
2D30x40 cm
3E50x67 cm
4F66x100 cm

اطلاعات بیشتر:

روش سفارش محصولات

مقایسه جنس محصولات

گروه های دیگر علائم ایمنی کار

 

 

 

گروه محصول : علایم ایمنی

زیر گروه محصول: علائم ایمنی وضعیت ایمن منطبق بر استاندارد ISO 3864

زیر گروه استاندارد: علائم ایمنی  وضعیت ایمن منطبق بر بند 8.3 استاندارد ISO 3864-1:2002(E)

 Safe condition safety signs

 

کد محصولتوضیحات
400علائم ایمنی محل تجمع ایمن
401تابلو ایمنی جعبه کمک های اولیه
402علایم ایمنی کمک های اولیه
403 تجهیزات اورژانسی
404 تجهیزات امداد
405 تجهیزات امدادی
406 چراغ قوه اضطراری
407 نردبان اضطراری
408 دستگاه تنفس
409 هلیکوپتر امداد
410 محل فرود هلیکوپتر امداد
411 برانکار
412علایم ایمنی اتاق پزشک
413 پرسنل پیراپزشک
414علائم ایمنی AEDدیفبلاتورخارجی اتوماتیک 
415 چشم شوی اضطراری
416 دوش اضطراری
417تابلو ایمنی آب آشامیدنی
418علایم ایمنی آب آشامیدنی اضطراری
419 تجهیزات شستشوی دست
420 در مواقع آتش سوزی شیشه را بشکنید
421 مکان مجاز سیگار کشیدن
422 اتاق سیگار
423 قطع اضطراری
424 دکمه قطع اضطراری
425 درخواست کمک
426علائم ایمنی تلفن درخواست کمک
427 اورژانس 115
428علائم ایمنی تلفن بهداری
429 واحدHSE
430 واحدHSEQ
431علائم ایمنی واحد QHSE
432 ایمنی و بهداشت
433 تلفن اختصاصی واحد  امداد شرکت شما اینجا قرار می گیرد!
434 کلید درخواست کمک
435 تلفن درخواست کمک ویژه معلولین
436 کلید درخواست کمک ویژه معلولین
437 محل تجمع ایمن
438 فشار دهید
439 برای باز شدن فشار دهید
440 فشار دهید
441 بکشید
442 به راست بکشید
443 به چپ بکشید
444 به سمت پایین بچرخانید
445علایم ایمنی به سمت پایین بچرخانید
446 به سمت بالا بچرخانید
447 به سمت بالا بچرخانید
448 به راست بچرخانید
449 به چپ بچرخانید

کلید واژه ها: علائم ایمنی, شرایط ایمن, محل تجمع ایمن, Muster point , خروج اضطراری


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.