پرینت

علائم ايمني آتش  Fire safety signs

شکل هندسی در این علایم نیز مربع  است ولی این مربع به رنگ قرمز می باشد. معنی ترکیب رنگ قرمز با مربع، می تواند پیامی در خصوص آتش ، آتش نشانی و یا تجهیزات آتش نشانی  باشد. نوشته توضیحی در زیر علامت مربعی در پایین قرار می گیرد و تشکیل یک مستطیل عمودی را می دهد.

در تصاویر زیر،  اعدادی که در زیر هر علامت نشان داده شده است، کد محصول می باشند. روش سفارش محصولات

 • 500500
 • 501501
 • 502502
 • 503503
 • 504504
 • 505505
 • 506506
 • 507507
 • 508508
 • 509509

 • 510510
 • 511511
 • 512512
 • 513513
 • 514514
 • 515515
 • 516516
 • 517517
 • 518518
 • 519519

 • 520520
 • 521521
 • 522522
 • 523523
 • 524524
 • 525525
 • 526526
 • 527527
 • 528528
 • 529529

 • 530530
 • 531531

 

⭕تمامی علائم ایمنی بالا امکان تولید در سایزهای زیر را دارند. کدام سایز را انتخاب می کنید؟

ردیفکد سایزسایز
1C20x27 cm
2D30x40 cm
3E50x67 cm
4F66x100 cm

اطلاعات بیشتر:

روش سفارش محصولات

مقایسه جنس محصولات

گروه های دیگر علائم ایمنی کار

گروه محصول : علایم ایمنی

زیر گروه محصول: علائم ایمنی آتش منطبق بر استاندارد ISO 3864

زیر گروه استاندارد: علائم ایمنی آتش منطبق بر بند 8.3 استاندارد ISO 3864-1:2002(E)

 fire safety signs

کد محصولتوضیحات
500علائم ایمنی کپسول آتش نشانی
501 کپسول آتش نشانی پودر و گاز
502 کپسول آتش نشانی CO2
503 کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن
504 کپسول آتش نشانی اسپری فوم
505 کپسول آتش نشانی فوم ATC 
506 کپسول آتش نشانی پودرM28
507 کپسول آتش نشانی پودرBC
508 کپسول آتش نشانی پودر ABC
509علایم ایمنی کپسول آتش نشانی اسپری آب
510برچسب ایمنی کپسول آتش نشانی شیمیایی تر
511علائم ایمنی کپسول آتش نشانی سر جایش نیست!
512 تبر آتش نشانی
513لیبل ایمنی نردبان آتش نشانی
514 شیر آتش نشانی
515 شیر آتش نشانی
516تابلو ایمنی کپسول پودر و گاز
517علائم ایمنی کپسول آتش نشانی چرخ دار
518 اعلام آتش سوزی
519 کلید اعلام آتش سوزی
520علائم ایمنی تلفن اعلام آتش سوزی
521 2222
522علائم ایمنی 125
523لیبل ایمنی خط آتش 2222
524 شماره خط آتش شرکت شما اینجا قرار می گیرد
525 جعبه آتش نشانی
526تابلو ایمنی جعبه آب آتش نشانی
527علائم ایمنی شیلنگ قرقره آتش
528 پتوی آتش نشانی
529 زنگ اعلام آتش نشانی
530 تجهیزات آتش نشانی
531علائم ایمنی جعبه وسایل آتش نشانی

کلید واژه ها: علائم ایمنی, آتش, آتش نشانی, برچسب, کپسول


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.